12 mã số không thể bỏ qua của 'dế' Samsung

Cập nhật ngày: 27/02/2011 - 11:32

Nếu bạn là chủ nhận của một chiếc điện thoại Samsung thì các mã số dưới đây sẽ là phương tiện hữu ích để tiết kiệm thời gian.

1.  *# 06 # : Kiểm tra mã IMEI của máy.

2. * # 9998 * 5282 #: Java menu.

3. * # 9998 * 746 # hoặc * # 9998 * 0746 # hoặc * # 0746 # : Thông tin về sim.
4.* # 9998 * 842 # hoặc * # 9998 * 0842 # hoặc * # 0842 #: Kiểm tra độ rung của máy.

5. * # 9998 * 782 #: Hiển thị ngày tháng đồng hồ báo thức.
6.  *#9998*76#: Mã số nhà sản xuất.

7. *#9999#0#: Kiểm tra các lệnh ưu tiên.

8. * # 9998 * 5646 # : Thay đổi logo khi khởi động.
9. * # 9998 * 968 # : Xem chuông báo thức.

10. * # 3243948 #:  Digital Audio Off.
11. * # 32436837 #: Digital Audio On.
12. * # 4777 * 8665 # : Công cụ GPRS.

L.K (st)