BAOTAYNINH.VN trên Google News

164 đề tài/giải pháp dự thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần 9

Cập nhật ngày: 19/08/2015 - 12:00

 

Chiều 17.8, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá đề tài/giải pháp dự thi Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần 9 (2014-2015).

Qua gần 2 năm phát động, hội thi Sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 9 đã nhận được 164 đề tài/giải pháp dự thi, tăng 16 đề tài so với hội thi lần 8. Theo đánh giá sơ bộ của Ban tổ chức, nhìn chung các đề tài/giải pháp dự thi có tính ứng dụng cao, mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức hội thi thành lập 9 hội đồng chấm thi tương ứng với các lĩnh vực dự thi. Từ ngày 19 đến 30.8, các Hội đồng sẽ bắt đầu chấm thi, khảo sát thực tế khi đánh giá đề tài/giải pháp. Dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào cuối năm 2015.

Việc đánh giá các đề tài/giải pháp dự thi dựa vào 3 tiêu chuẩn: Tính mới và sáng tạo, hiệu quả mang lại và khả năng áp dụng.

Hội thi sáng tạo Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tây Ninh được tổ chức 2 năm/lần, nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh nhà.

Châu Pha