BAOTAYNINH.VN trên Google News

2 tháng, hơn 2.000 lao động được giải quyết việc làm

Cập nhật ngày: 03/03/2014 - 09:31

Lao động trong lĩnh vực chế biến mủ cao su.

Cụ thể, lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, kinh tế trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ là 1.846 lao động; xét duyệt 24 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền trên 2,4 tỷ đồng, tạo việc làm cho 200 lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã đưa 29 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, trong thời gian này không xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công trên địa bàn tỉnh là do công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động tốt, quyền lợi công nhân được giải quyết thỏa đáng.

Vũ Hải

 


 
Liên kết hữu ích