BAOTAYNINH.VN trên Google News

2010: Các tỉnh, thành phải hoàn thành thu ngân sách

Cập nhật ngày: 30/11/2009 - 05:54

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Không được tỉnh,  thành nào không hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.

Ngày 30.11, Hội nghị trực tuyến ngành Tài chính toàn quốc về đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu kinh tế tài chính năm 2009, triển khai kế hoạch và các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2010 theo Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, UBND và cơ quan tài chính các tỉnh, thành phố tại 63 đầu cầu trực tuyến.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã giao nhiệm vụ cho ngành tài chính trong năm 2010, năm cả nước nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2009.

Cố gắng thành công trên “mặt trận” thu ngân sách

Nhìn lại 1 năm qua, ngành Tài chính đạt được nhiều thành tích về thu NSNN với khoảng 400.000 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán (vượt 750 tỷ đồng).

Trong đó, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp,  thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (chưa tính hoàn thuế giá trị gia tăng) và thu viện trợ đạt và vượt dự toán; riêng thu từ dầu thô giảm so với dự toán do giá dầu giảm, song mức giảm thấp hơn so với dự kiến đầu năm báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

Trong năm qua, ngành Tài chính đã điều hành đảm bảo dự toán chi NSNN, tập trung nguồn lực để tăng chi đầu tư phát triển (22.700 tỷ đồng), tăng kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh (gần 27.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương thu đạt và vượt dự toán, vẫn có một số địa phương không hoàn thành dự toán được giao.

Trong năm 2010, với nhiệm vụ phấn đấu thu NSNN tăng từ 5-10% để phục vụ cho mục tiêu phục hồi nền kinh tế, phấn đấu tăng tưởng kinh tế xấp xỉ 7%, để năm 2011 đạt mức tăng trưởng từ 7-8%, sự nỗ lực của 63 tỉnh, thành trên “mặt trận” thu ngân sách là hết sức quan trọng.

"Không tỉnh, thành nào không hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN", Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Năm 2010: Phát hành trên 100 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Không chỉ dựa vào 63 “mũi nhọn” thu ngân sách nêu trên, việc chung sức từ các kênh khác cũng hết sức quan trọng để góp phần cùng ngành Tài chính đạt được mục tiêu đề ra.

Bởi, “trong năm 2010, vốn bố trí và tạm ứng chi tiêu NSNN sẽ ít hơn, do đó tổng lượng đầu tư toàn xã hội phải tăng lên, các nguồn thu khác phải bù vào”, Phó Thủ tướng lưu ý.

Phó Thủ tướng yêu cầu "phải tìm mọi biện pháp huy động các nguồn lực của toàn xã hội, các thành phần kinh tế", tạo mọi điều kiện để thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn dài hạn, sử dụng thị trường bất động sản như một cách huy động vốn có hiệu quả.

Cho rằng việc phát hành trái phiếu Chính phủ "rất có ý nghĩa để tăng nguồn tài chính trong thời điểm này", Phó Thủ tướng đề nghị phải phát hành trên 100 ngàn tỷ đồng trái phiếu trong năm 2010.

Bên cạnh đó, về bảo đảm an sinh xã hội, ngành Tài chính hoàn thành Chương trình 134-135 trong năm 2010, từ đó tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả để chuẩn bị lộ trình mới cho các chương trình tiếp theo; đồng thời giải quyết chương trình nhà cho người nghèo, đẩy mạnh chương trình đào tạo 1 triệu lao động nông thôn.

(Theo chinhphu.vn)