Xã hội   Giáo dục

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024:

24 trường kết hợp thi với xét tuyển 

Cập nhật ngày: 25/11/2022 - 06:04

BTN - UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) năm học 2023-2024. Một trong những thông tin đáng chú ý của kỳ tuyển sinh năm học sau là, phần lớn các trường THPT tuyển sinh bằng cách kết hợp thi với xét tuyển.

Thí sinh dư thi vào lớp 10, năm học 2022-2023.

Trường THPT không chuyên

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi được quy định theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo quyết định, ngoài Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, 24 trường THPT sẽ tuyển sinh bằng cách kết hợp thi với xét tuyển, 2 trường THPT còn lại và 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển.

Theo quy chế, học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Nhóm đối tượng 1 (được hưởng 2 điểm) gồm: con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động 81% trở lên, con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên, con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945 và con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2: (được hưởng 1,5 điểm), gồm:

Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

Nhóm đối tượng 3 (được hưởng 1 điểm) gồm có: người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Người học dự tuyển vào lớp 10 dự thi 3 môn Ngữ văn (120 phút); Toán (120 phút) và Tiếng Anh (60 phút) kết hợp với điểm bình quân trung bình cả năm ở 4 lớp cấp THCS và điểm ưu tiên (nếu có). 

Thí sinh dự thi ba môn gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh, trong đó Toán, Ngữ văn thi tự luận, Tiếng Anh thi trắc nghiệm. Ngoài kết quả điểm bài thi, thí sinh còn cộng với điểm bình quân cả năm của 4 năm học ở cấp THCS, điểm ưu tiên, sau đó lấy từ trên xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Tối đa 3 nguyện vọng

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh đều đạt từ 1 điểm trở lên theo nguyên tắc điểm xét tuyển cao xếp trước, điểm xét tuyển thấp xếp sau. Trường hợp thí sinh có đồng điểm xét tuyển sẽ được tính đến điểm trung bình cả năm của lớp 9 theo thứ tự điểm cao xếp trước, điểm thấp xếp sau.

 Căn cứ vào năng lực và điều kiện học tập, mỗi thí sinh dự tuyển có tối đa 3 nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng dự tuyển từ cao xuống thấp. Cụ thể: thứ tự nguyện vọng 1 của thí sinh được xét trước tiên, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh được tiếp tục xét đến nguyện vọng 2, nếu nguyện vọng 2 không trúng tuyển sẽ tiếp tục xét đến nguyện vọng 3. Thí sinh đã trúng tuyển ở nguyện vọng 1 không được xét ở nguyện vọng 2, 3, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 không được xét tiếp ở nguyện vọng 3.

Thí sinh không trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha và có đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập sẽ được xét tuyển vào các trường THPT công lập theo tối đa 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Việc quy đổi kết quả học lực, hạnh kiểm thành điểm ở bốn lớp cấp THCS đối với thí sinh được giữ nguyên như những năm trước: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi 10 điểm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá 9 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá 8 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình 7 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 6 điểm. Các trường hợp còn lại: 5 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = tổng điểm học tập và rèn luyện ở 4 năm THCS + điểm bình quân trung bình cả năm ở 4 lớp cấp THCS + điểm ưu tiên (nếu có). Xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc điểm xét tuyển cao xếp trước, điểm xét tuyển thấp xếp sau.

Tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha

Người học đăng ký dự tuyển vào trường chuyên còn phải có đủ các điều kiện sau đây: học sinh đã tốt nghiệp THCS theo chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên, có độ tuổi được quy định theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp trung học cơ sở từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở từ khá trở lên.

Người học được đăng ký dự thi nhiều nhất là 2 môn chuyên phù hợp với lịch thi quy định (môn chuyên 1, môn chuyên 2). Nếu không trúng tuyển môn chuyên 1, người học được tiếp tục xét ở môn chuyên 2.

Mỗi người học dự thi 3 môn không chuyên, gồm: Toán không chuyên, Ngữ văn không chuyên, Tiếng Anh không chuyên và nhiều nhất 2 môn chuyên (phù hợp với lịch thi). Người học có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Tin học (nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2) phải dự thi môn Toán chuyên.

Kỳ thi vào trường chuyên được tổ chức thi 4 buổi thi, gồm: buổi 1 Ngữ văn không chuyên; Tiếng Anh không chuyên; buổi 2 Toán không chuyên; buổi 3 Ngữ văn chuyên, Toán chuyên; buổi 4 Vật lý chuyên, Hoá học chuyên, Sinh học chuyên, Tiếng Anh chuyên.

Theo quy định, thí sinh dự thi vào trường chuyên phải qua vòng sơ tuyển: Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tổ chức kiểm tra hồ sơ dự tuyển bảo đảm hợp lệ và đủ điều kiện dự tuyển theo quy định. Tiếp theo, thí sinh đạt ở vòng sơ tuyển tiếp tục dự thi các môn không chuyên (Ngữ văn không chuyên; Toán không chuyên, Tiếng Anh không chuyên) và nhiều nhất là 2 môn chuyên.

Điểm trúng tuyển vào lớp chuyên là tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên (đã tính hệ số).

Thí sinh không trúng tuyển ở môn chuyên 1, 2 được tiếp tục xét tuyển vào lớp 10 nguồn (đã được thí sinh đăng ký từ đầu). Cách tính điểm trúng tuyển đối với lớp nguồn không thay đổi so với kỳ thi những năm trước.

Thí sinh không trúng tuyển vào trường chuyên được tiếp tục dự xét tuyển vào trường thực hiện phương thức kết hợp giữa thi và xét tuyển (nếu đã đăng ký từ đầu).

Danh sách trường THPT tổ chức tuyển sinh năm học 2023-2024:

Trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Lê Kha: thi tuyển.

24 trường THPT kết hợp thi với xét tuyển: Tây Ninh, Trần Đại Nghĩa, Lê Quý Đôn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trung Trực, Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Lương Thế Vinh, Tân Châu, Tân Hưng, Tân Đông, Dương Minh Châu, Nguyễn Thái Bình, Quang Trung, Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trãi, Trảng Bàng, Lộc Hưng, Bình Thạnh, Nguyễn Huệ, Huỳnh Thúc Kháng.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh tuyển sinh bằng cách xét tuyển cùng với 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, gồm:

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Châu.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Biên.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Dương Minh Châu.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gò Dầu.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Trảng Bàng.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bến Cầu.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Tây Ninh.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hoà Thành.

Việt Đông