3 cách bảo vệ mật khẩu trong Windows 8

Cập nhật ngày: 15/01/2012 - 10:48

1. Bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến và theo dõi bàn phím:

Khi sử dụng những công cụ bảo vệ máy tính của bạn chống lại phần mềm độc hại, một khi đã cài đặt thì bạn có thể truy cập bất kỳ máy tính, tài nguyên từ xa. Dưới đây là những công cụ bảo vệ mật khẩu trong Windowns 8:

  • Secure Boot (Khởi động an toàn): Sử dụng UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Lúc này, quá trình khởi động máy tính của bạn sẽ ngăn chặn bootkits và rootkit.

  • SmartScreen: Bằng cách thu thập thông tin về các trang web xấu và phần mềm độc hại, SmartScreen có thể sử dụng địa chỉ của một URL hoặc một ứng dụng để xác định mức độ an toàn của mật khẩu, khi đó nó sẽ bảo vệ khỏi sự tấn công đã được biết đến và cảnh báo cho bạn khi có sự xâm nhập.

  • Windows Defender: Trước đây, Windows Defender là một công cụ chống virus. Bây giờ, Windows Defender có thể bảo vệ chống lại tất cả các loại phần mềm độc hại, bao gồm: virus, sâu, chương trình xấu và rootkit.

2. Bảo vệ chống đoán và Cracking:

Sức mạnh mật khẩu của bạn là rất quan trọng trong đấu tranh chống đoán và Cracking. Windows 8 làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra, sử dụng và quản lý mật khẩu duy nhất và phức tạp hơn:

  • Store Accounts (Tài khoản lưu trữ): Windows 8 cho phép bạn lưu tên đăng nhập và mật khẩu trên các trang web, tương tự như hầu hết các trình duyệt web khác. Không chỉ có ở Internet Explorer, mà các trình duyệt web và phần mềm  khác cũng có thể làm việc này. Những trình duyệt này giúp bạn dễ dàng hơn để sử dụng mật khẩu duy nhất và phức tạp mà bạn không cần phải nhớ.

  • Sync Passwords (Đồng bộ hóa mật khẩu): Nếu bạn sử dụng nhiều máy tính, lúc này mật khẩu được lưu trên một không giúp đỡ khi đăng nhập vào một dịch vụ đồng bộ hóa. Windows 8 có thể đồng bộ thông tin tài khoản của bạn thông qua Windows Live, nó làm cho mật khẩu duy nhất và phức tạp là một lựa chọn thực tế hơn.

  • Virtual Smart Card (Smart Card ảo): Sử dụng Trusted Platform Module sẽ tìm thấy trong các máy tính kinh doanh, khi đó mật khẩu có thể tránh được bằng cách sử dụng một phiên bản phần mềm dựa trên một thẻ thông minh hoạt động ở bất cứ nơi nào.

3. Bảo vệ chống quên của bạn:

Cuối cùng, người dùng sẽ không sử dụng mật khẩu mạnh nếu họ sợ sẽ quên, đó là điều dễ dàng gặp phải khi quản lý rất nhiều người trong số họ. Windows 8 làm cho việc phục hồi là quên mật khẩu dễ dàng hơn:

  • USB Recovery: Tạo một file phục hồi trong USB trước khi bạn quên mật khẩu của bạn, nó sẽ giúp bạn thiết lập lại mật khẩu khi bạn quên.

  • Thiết lập lại từ máy tính khác: Nếu bạn sử dụng Windows Live ID để đăng nhập, bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của bạn từ một máy tính khác.

  • Factor Authentication: Bằng cách liên kết tài khoản của bạn đến một địa chỉ email phụ hoặc điện thoại di động, bạn có thể thiết lập lại một mật khẩu bị mất bằng cách chứng minh bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản.

Theo PCworld