3 cửa hàng xăng dầu bị phạt do gian lận chất lượng

Cập nhật ngày: 11/12/2011 - 11:35

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa thông báo cho biết kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với 3 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thị xã là cửa hàng thuộc Công ty TNHH Thanh Trâm (đường 30.4, phường 3), cửa hàng thuộc Công ty TNHH MTV 22.12 Tây Ninh (xã Ninh Sơn) và cửa hàng thuộc DNTN Tấn Đạt (xã Ninh Sơn).

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH Thanh Trâm có hành vi vi phạm khi bán xăng ron 95 gian lận chất lượng hàng hoá so với công bố chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Số lượng hàng hoá vi phạm là 16.500 lít, trị giá 351.450.000 đồng. Chi cục QLTT đã phạt hành chính cửa hàng trên số tiền 12,5 triệu đồng; phạt bổ sung hình thức tịch thu số tiền có được do gian lận là 8.250.000 đồng; buộc bán 13.500 lít xăng còn tồn không đạt chất lượng theo giá xăng ron 92.

Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH MTV 22.12 Tây Ninh có hành vi tương tự khi bán xăng ron 92 gian lận chất lượng hàng hoá so với công bố chất lượng (số lượng 17.936 lít, trị giá 373.068.000 đồng). Chi cục QLTT đã phạt hành chính cửa hàng này 12,5 triệu đồng; phạt bổ sung 8.968.000 đồng (tiền thu được do gian lận mà có).

Cửa hàng thuộc DNTN Tấn Đạt cũng có hành vi tương tự hai cửa hàng trên, bán xăng ron 92 gian lận chất lượng hàng hoá so với công bố chất lượng (2.500 lít, trị giá 52 triệu đồng). Chi cục QLTT đã phạt hành chính 6 triệu đồng; phạt bổ sung hình thức tịch thu 1.250.000 đồng (tiền thu được do gian lận mà có); buộc bán 2.500 lít xăng còn tồn không đạt chất lượng theo giá xăng ron 83.

Hiện 3 cửa hàng trên đã chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

ĐÌNH CHUNG