BAOTAYNINH.VN trên Google News

3 năm thực hiện giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm 

Cập nhật ngày: 25/06/2024 - 18:22

BTNO - Ngày 25.6, Sở GD&ĐT Tây Ninh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT khen thưởng cho đại diện các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện Chuyên đề.

Triển khai chuyên đề, 3 năm qua, các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để bổ sung, hoàn thiện. Thông qua các đợt kiểm tra, các đơn vị được hướng dẫn thực hiện chuyên đề ngày càng hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Tính đến thời điểm này, Tây Ninh có 133/133 trường mầm non, mẫu giáo triển khai chuyên đề và được đánh giá kết quả hàng năm. 100% các nhóm/lớp độc lập tư thục cũng thực hiện chuyên đề, áp dụng các tiêu chí về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với quy mô của nhóm/lớp.

Trong 3 năm triển khai, Sở GD&ĐT đã đầu tư, chỉ đạo xây dựng mô hình điểm tại 6 trường mầm non, mẫu giáo, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán tham quan học tập, rút kinh nghiệm, nhân rộng điểm trong toàn tỉnh.

Năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề tại Trường mầm non 20/11 thuộc Phòng GD&ĐT huyện Dương Minh Châu về “môi trường giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ; xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động vui chơi lồng ghép giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ trong trường mầm mon”. 

Cũng trong năm học này, Trường mẫu giáo Trường Hòa thuộc Phòng GDĐT thị xã Hòa Thành triển khai nội dung “môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo”.

Năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề tại 2 cơ sở giáo dục: Trường mẫu giáo Thành Long (huyện Châu Thành) với nội dung “xây dựng môi trường giáo dục, sử dụng kết quả đánh giá trẻ xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo”; Trường mầm non Hoa Sen (huyện Tân Biên) về “xây dựng môi trường giáo dục, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ”.

Năm học 2023-2024 xây dựng mô hình điểm thực hiện Chuyên đề tại 2 cơ sở giáo dục mầm non: Trường mầm non 1/6 (thành phố Tây Ninh) triển khai nội dung “môi trường giáo dục, tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trong cơ sở giáo dục mầm non”; Trường mầm non An Thạnh (Bến Cầu) thực hiện nội dung “môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trẻ mầm non”.

Phòng GD&ĐT các huyện, thị đã đầu tư, xây dựng điểm tại 50 trường mầm non, mẫu giáo với nhiều loại hình và tổ chức cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng điểm trong huyện.

Nhằm đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo cũng như hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện tốt Chuyên đề, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch, tổ chức các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn các nội dung về chuyên đề.

Năm học 2021-2022, Sở GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chuyên môn nội dung nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục, thảo luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại 3 cụm theo địa bàn (cụm 1 gồm  huyện Dương Minh Châu, thị xã Hòa Thành, thành phố Tây Ninh; cụm 2 gồm huyện Tân Châu, Tân Biên, Châu Thành; cụm 3 gồm thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, Bến Cầu).

Năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho Ban tư vấn nghiệp vụ chuyên môn và giáo viên mầm non cốt cán gồm 2 nội dung: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo; công tác tuyên truyền, phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Năm học 2023-2024, Sở GD&ĐT tổ chức sinh hoạt chuyên môn gồm 3 nội dung: Hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe và bảo đảm an toàn cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non; hướng dẫn tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua các hoạt động trong cơ sở giáo dục mầm non.

Để thống nhất đưa ra các minh chứng thực hiện 27 tiêu chí của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021-2025, Sở GD&ĐT mở 2 hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho 80 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của huyện/thị xã/thành phố và ban hành công văn hướng dẫn cụ thể.

Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố sau khi tham gia các lớp tập huấn do Sở tổ chức đã xây dựng kế hoạch, triển khai bồi dưỡng cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của huyện, kể cả nhóm/lớp độc lập tư thục về những nội dung như trên bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tổng kinh phí đầu tư chuyên đề trong 3 năm gần 35 tỷ đồng.

Sau 3 năm triển khai, “Chuyên đề đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo các cơ sở giáo dục mầm non, tác động rõ rệt nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Cơ sở giáo dục mầm non thay đổi nhiều mặt tích cực: xây dựng môi trường nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục hướng đến trẻ, thực hiện đúng định hướng “tất cả vì trẻ em”. Trẻ được quan tâm đúng mức trong việc tạo cơ hội “học mà chơi, chơi bằng học” để được phát triển toàn diện theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”- lãnh đạo Sở GD&ĐT đánh giá.

Trên tinh thần chia sẻ với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý, dạy học lấy trẻ làm trung tâm là một nguyên lý rất tiến bộ, song điều quan trọng ở chỗ, triển khai nguyên lý dạy học đó trên thực tế như thế nào chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết. Ông Phước cho biết, ở các nước phát triển, giáo dục mầm non, tiểu học rất quan trọng, vì đây là giai đoạn phát triển đầu đời của trẻ; giáo viên dạy mầm non, tiểu học được tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Ở nước ta, trong giai đoạn vừa qua, giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng hết sức được quan tâm, đầu tư.

“Chúng tôi đã, đang và sẽ tạo điều kiện hết mức để cán bộ, giáo viên mầm non có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm các cơ sở giáo dục mầm non ở địa phương khác, đặc biệt tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục hiện đại để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc học này” – lãnh đạo Sở GD&ĐT thông tin.

Việt Đông