BAOTAYNINH.VN trên Google News

31.12.2009 là hạn chót nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Cập nhật ngày: 30/06/2009 - 09:47

Theo quy tại thông tư 84 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, chậm nhất là ngày 30/6, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế thu nhập phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nằm trong diện giảm trừ gia cảnh, gồm bố mẹ, anh em, con cái... Quá thời hạn trên, người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ không được khấu trừ cho người phụ thuộc khi tính thuế.

Miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm

Tuy nhiên, theo báo cáo của cục thuế các địa phương, hiện vẫn còn rất nhiều trường hợp chưa hoàn tất hồ sơ chứng minh người phụ thuộc. Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân chịu thuế hoàn thành tốt các thủ tục trên, Tổng cục Thuế quyết định lùi thời gian nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thêm 6 tháng tức là đến hết ngày 31.12.

Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1.1.2009. Tuy nhiên, do suy thoái kinh tế thế giới và khó khăn trong nước, Quốc hội đã đồng ý miễn toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân đã giãn từ tháng 1 đến hết tháng 6. Như vậy, việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ tiếp tục diễn ra từ 1.7. Ngoài những đối tượng được miễn đến hết năm, các cá nhân nằm trong diện chịu thuế bắt đầu thực hiện việc kê khai bình thường từ đầu tháng tới.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân, đối tượng nộp thuế được giảm trừ cho chính mình và các cá nhân phụ thuộc trước khi phải thực hiện các nghĩa vụ thuế. Ngoài bố mẹ già, con cái chưa nằm trong độ tuổi lao động, chưa có thu nhập, các đối tượng như cô dì, chú, bác, anh chị em ruột, mẹ kế, bố dượng... cũng nằm trong diện người phụ thuộc nếu đảm bảo các điều kiện các đối tượng này không nơi nương tựa và người nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng thì mới được tính giảm trừ thuế.

(Theo VNE)