4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát trở lại 

Cập nhật ngày: 12/01/2020 - 16:59

BTNO - Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 58/ UBND-KTTC về việc cho khai thác cát trở lại trong hồ Dầu Tiếng đối với 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn, lãnh đạo UBND tỉnh có ý kiến cho khai thác cát trở lại đối với chi nhánh 2 Công ty TNHH Việt Úc, Công ty TNHH Quang Vinh Tây Ninh, Công ty cổ phần xây dựng Thành Đạt và Công ty TNHH TM Phú Quân kể từ ngày 10.1.2020.

Hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng- Ảnh minh họa

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và môi trường (tổ tác nghiệp) hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng Luật Khoáng sản, Luật Thủy lợi và các văn bản có liên quan; thực hiện đúng giấy phép khai thác được cấp.

Sở Tài nguyên và môi trường cần tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp, nhất là giám sát hoạt động khai thác, mua, bán, vận chuyển cát của các doanh nghiệp hoạt động lại.

Tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và môi trường yêu cầu các doanh nghiệp được phép hoạt động khai thác cát trở lại ký cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động khai thác cát, nếu vi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép.

Thế Nhân