Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

4 sinh viên được nhận hỗ trợ từ Đề án đào tạo đại học và sau đại học

Cập nhật ngày: 10/04/2012 - 05:16

(BTNO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký quyết định hỗ trợ kinh phí học tập cho 4 sinh viên là người Tây Ninh, hiện đang theo học đại học và sau đại học tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo đó, trong đợt đầu tiên này, 4 sinh viên được nhận hỗ trợ với các mức hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, 3 sinh viên đang học đại học mỗi người được hỗ trợ 15 triệu đồng/năm. Riêng năm học cuối tỉnh sẽ hỗ trợ hết số tiền còn lại sao cho đủ số tiền 83,5 triệu đồng theo quy định của UBND tỉnh.

Đoàn học sinh Tây Ninh tại kỳ thi giải toán trên máy tính casio

Đối với 1 sinh viên đang học cao học, tỉnh hỗ trợ mỗi năm 25 triệu đồng. Riêng năm học cuối sẽ hỗ trợ hết phần còn lại sao cho đủ số tiền 81 triệu đồng theo quy định của UBND tỉnh.

Trong số 4 sinh viên nhận tiền hỗ trợ đợt đầu tiên này, có 2 sinh viên đang học tại Trường ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, 1 sinh viên theo học tại Học viện Hành chính TP.Hồ Chí Minh và người còn lại đang học cao học tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.

Sau khi ra trường, những sinh viên được nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo phải về công tác ở tỉnh Tây Ninh trong thời gian ít nhất gấp 3 lần thời gian đào tạo. Cụ thể, nếu học đại học 4 năm thì sau khi ra trường phải làm việc cho tỉnh ít nhất 12 năm. Nếu không thực hiện đúng cam kết thì người nhận tiền hỗ trợ phải đền bù gấp 5 lần số tiền đã nhận.

Chế độ hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ Đề án hỗ trợ đào tạo đại học, sau đại học dành cho học sinh, sinh viên, học viên tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 – 2015 được UBND tỉnh thông qua ngày 22.4.2010.

Đ.V.T