Văn hóa - Giải trí   Đất nước mến yêu

400 cây chè Shan Suối Giàng được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Cập nhật ngày: 03/02/2016 - 12:00

400 cây chè Shan được công nhận là Cây di sản Việt Nam được lựa chọn trong diện tích gần 400 ha chè Shan của xã Suối Giàng, tập trung ở 4 thôn là Giàng A, Giàng B, Pang Cáng và Bản Mới. Đây là những cây chè có tuổi đời trên 100 năm.

Ngay sau khi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận, huyện Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đón nhận bằng công nhận. Lễ đón nhận dự kiến được tổ chức vào ngày 16/2 (tức ngày 9/1 Âm lịch) tại thôn Giàng B. Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo đánh số và giao cho xã Suối Giàng có biện pháp bảo vệ số cây này.

Việc 400 cây chè Shan Suối Giàng được công nhận là Cây di sản Việt Nam không chỉ là sự vinh danh, ghi nhận những giá trị độc đáo, tiêu biểu về cảnh quan môi trường sinh thái, kinh tế - xã hội, văn hóa của huyện Văn Chấn nói chung và Suối Giàng nói riêng mà qua đó còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên của nhân dân, đồng thời phát triển du lịch, đưa kinh tế địa phương phát triển.

Nguồn Báo Yên Bái