BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 cách bảo mật các chuyên gia an ninh mạng thường dùng

Cập nhật ngày: 27/07/2015 - 12:00

Nếu bạn hỏi một người bình thường về cách bảo vệ mình trên internet, họ sẽ cho bạn một câu trả lời vô cùng thành thực. Thế nhưng câu trả lời của các chuyên gia sẽ hoàn toàn khác như vậy.

Trong một bài tham luận tại hội nghị Symposium on Usable Privacy and Security vừa diễn ra, Google đã đặt câu hỏi cho hai nhóm người, nhóm chuyên gia và nhóm không phải chuyên gia, về cách thức tự bảo vệ mình trên internet.

Trong khi nhóm không phải chuyên gia đưa ra các câu trả lời khá tốt (ví dụ như sử dụng phần mềm diệt virus), nhưng như vậy vẫn chưa đạt yêu cầu về bảo mật so với nhóm chuyên gia.

Nhóm người sử dụng thông thường đưa ra 5 biện pháp hàng đầu để tự bảo vệ mình trên internet bao gồm:

1. Sử dụng phần mềm diệt virus;

2. Sử dụng mật khẩu mạnh;

3. Thay đổi mật khẩu thường xuyên;

4. Chỉ vào những trang mình đã biết;

5. Không chia sẻ thông tin trên mạng.

Nhưng nhóm chuyên gia lại đưa ra các biện pháp cao cấp hơn bao gồm:

1. Cập nhật phần mềm;

2. Sử dụng các mật khẩu khác nhau cho các tài khoản khác nhau;

3. Sử dụng xác thực hai yếu tố;

4. Sử dụng một mật khẩu manh;

5. Sử dụng phần mềm quản lý mật khẩu.

Như chung ta thấy, những người thuộc nhóm chuyên gia ưu tiên cập nhật phần mềm và sử dụng xác thực hai yếu tố, tuy nhiên cả 2 biện pháp này đều không phải là ưu tiên hàng đầu của nhóm không phải chuyên gia.

Nhóm chuyên gia cho biết, sử dụng các mật khẩu mạnh không thể đủ, bạn còn cần phải sử dụng mỗi mật khẩu khác nhau cho từng tài khoản và vì vậy bạn cần có một phần mềm quản lý mật khẩu.

Còn bạn thì sao? Bạn hiện đang ưu tiên những biện pháp nào? Bạn nên lắng nghe và áp dụng lời khuyên của các chuyên gia để bảo vệ mình tốt hơn trên mạng internet.

Nguồn Ictnews