Khối Doanh nghiệp Tây Ninh:

5 năm, đạt tổng doanh thu trên 54.500 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 10/08/2015 - 03:00

Ông Võ Văn Rộng- Bí thư Đảng uỷ Khối doanh nghiệp TN trao quà công nhân vệ sinh đô thị đêm giao thừa 2014.

Hiện nay, toàn Khối doanh nghiệp tỉnh có 33 doanh nghiệp, trong đó có 10 doanh nghiệp nhà nước, 14 doanh nghiệp cổ phần, 8 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 1 cơ quan.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Khối doanh nghiệp Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh các đợt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính trị. Qua đó nêu cao tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo;

Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, 33 doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ đã ra sức thi đua, hoàn thành vượt mức kế hoạch và chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Cụ thể trong 5 năm qua, tổng doanh thu của 33 doanh nghiệp trực thuộc Khối doanh nghiệp đạt 54 ngàn 640 tỷ đồng- tăng trưởng bình quân trên 8%/năm. Trong đó, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 5,5%/năm; dịch vụ tăng 12,4%/năm; ngân hàng tăng 14,7%/năm.

Riêng thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2014 đạt 60 triệu đồng/người/năm- đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Điển hình là các đơn vị: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Cao su 30.4, Điện lực Tây Ninh, Công ty cổ phần Du lịch thương mại Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Cao su 1.5, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Tây Ninh, Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh, Viễn thông Tây Ninh.

Đây là những doanh nghiệp năng động, sáng tạo, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, với số nộp ngân sách chiếm tỷ trọng bình quân hằng năm hơn 34% tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, bình quân mỗi năm có 95% doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp hoàn thành trước thời hạn nghĩa vụ nộp ngân sách.

Chỉ riêng trong năm 2014, các doanh nghiệp trong Khối doanh nghiệp tỉnh đã nộp các loại thuế được gần 2.000 tỷ đồng; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn đúng quy định.

Ngoài nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trong Khối còn liên doanh, liên kết, tham gia đầu tư vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo với tổng số tiền là 9,7 tỷ đồng, được thực hiện bằng nhiều cách như: tài trợ xây dựng trường học, tặng học bổng, ủng hộ phong trào khuyến học ở địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết, chăm lo các hộ nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia ủng hộ các loại quỹ... với số tiền trên 60,5 tỷ đồng.

H.MINH ĐỨC