5 tháng đầu năm: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ xã hội và xuất khẩu tăng

Cập nhật ngày: 09/06/2009 - 08:50

Cục Thống kê cho biết: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội 5 tháng đầu năm 2009 thực hiện 7.606 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế cá thể có tỷ trọng cao, chủ yếu, chiếm tỷ trọng 65,4% trong tổng mức, đồng thời có tốc độ tăng trưởng cao (17%) so cùng kỳ. Kinh tế có vốn ĐTNN tuy có mức tăng rất cao (250%) nhưng tỷ trọng chiếm có 0,5% trong tổng mức nên đóng góp tăng trưởng chung không đáng kể. Kinh tế nhà nước giảm 44,5%; kinh tế tư nhân giảm 4,6%.

Ngành thương nghiệp có tỷ trọng cao nhất trong tổng mức (85%), nhưng lại là ngành có tốc độ tăng trưởng thấp nhất là 3,4%; các ngành còn lại có tỷ trọng chiếm 15% tổng mức, nhưng tăng trưởng ở mức cao: Khách sạn nhà hàng tăng 18,7%, du lịch lữ hành tăng 31%, dịch vụ tăng 12%.

5 tháng xuất khẩu trên 240 triệu USD, tăng gần 8% so cùng kỳ (trong đó: kinh tế có vốn ĐTNN tăng 11,3%, kinh tế tư nhân tăng 2%, kinh tế nhà nước giảm 2,9%, kinh tế cá thể giảm 6,5%). Nhập khẩu 5 tháng thực hiện 122 triệu USD, giảm 14% so cùng kỳ năm ngoái. Các ngành kinh tế đều có tỷ lệ nhập giảm so cùng kỳ: kinh tế có vốn ĐTNN 12,8%, kinh tế nhà nuớc 78%; kinh tế tư nhân 16,9%; kinh tế cá thể 31,7%. Mặt hàng chủ yếu nhập: cao su, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị... Trong các mặt hàng nhập, nguyên phụ liệu là chủ yếu, chiếm tỷ trọng 76,4% tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng.

V.D.Q


Liên kết hữu ích