5 trang web giúp bạn kiểm tra lỗi miễn phí trên trang web

Cập nhật ngày: 15/02/2012 - 01:38

Năm trang web sau đây giúp các nhà phát triển và thiết kế để xác nhận các trang web và kiểm tra mã trang web với bất kỳ loại lỗi.

1. W3C Markup Validation Service

W3C Markup Validation Service cho phép người sử dụng để xác nhận các trang web của họ bằng cách cung cấp một liên kết đến tập tin HTML, XHTML, SMIL, và MathML hoặc hoặc tải lên một trong các định dạng tương tự, như đã đề cập trước đây.

Nếu bạn chỉ cần kiểm tra một phần cụ thể của mã, bạn có thể đục lỗ trong các mã trong tab "trực tiếp đầu vào" để xác nhận nó.

Có những lựa chọn khác nhau có sẵn như tùy chọn mã hóa ký tự, cho thấy nguồn, hiển thị đề cương hoặc làm sạch đánh dấu HTML-Tidy mà bạn có thể lựa chọn trước khi bấm vào "Check" để xác nhận mã.

Trang chủ W3C Markup Validation Service

2. FAE

FAE, đánh giá khả năng truy cập hàm, dễ dàng để sử dụng trang web cho phép người dùng xác nhận các trang web và nhận được một đánh giá của nhiều yếu tố khác nhau như định hướng, tương đương văn bản, kịch bản, phong cách và các tiêu chuẩn HTML.

Trang web này cũng phá vỡ các tiêu chuẩn HTML vào các đề mục nhỏ như tiêu đề, phân nhóm, thanh định hương, v.v.. và cung cấp cho bạn một đánh giá. Bất kỳ loại lỗi nào cũng được thêm vào các đánh giá dưới tiêu đề "Warm" hoặc "Fail".

Trang chủ FAE

3. Browser Shots

Browser Shots  là một trang web tiện lợi cho phép các nhà phát triển web, và nhà thiết kế để kiểm tra trang web của họ trên các trình duyệt khác nhau trên hệ điều hành khác nhau. Đây là một cái gì đó mà mọi nhà phát triển web cần phải làm, nhưng không có phương tiện để làm điều đó.

Sử dụng dịch vụ dễ dàng. Tất cả bạn phải làm là gõ URL của trang web bạn muốn kiểm tra và đánh dấu vào trình duyệt mà bạn muốn xem. Nhấp vào "Submit" và bạn sẽ thấy các ảnh chụp màn hình một trang web cho mỗi trình duyệt.

Trang chủ Browser Shots

4. Pingdom Tools

Pingdom Tools là một trang web trực tuyến cho phép các nhà thiết kế web và phát triển để kiểm tra thời gian tải của một trang, sức khỏe DNS cho máy chủ mà trên đó trang web đang được chạy trên nó, và tốc độ mà tại đó một trang web kết nối đến máy chủ (ping tỷ lệ).

Để kiểm tra bất kỳ các mục sau đây, chỉ cần truy cập trang web, nhập vào các liên kết URL của trang web trong hộp URL-liên kết và bấm vào "Test".

Trang web sẽ tự động làm việc xử lý và hiển thị cho bạn các chi tiết cần thiết mà bạn đã yêu cầu - thời gian tải trang, tình trạng DNS hoặc Tốc độ Ping.

Trang chủ Pingdom Tools

5. W3C Link Checker

W3C Link Checker cũng giống như các trang web W3C Markup Validation, nhưng nó được sử dụng rộng rãi hơn.

W3C Link Checker cho phép các nhà phát triển tìm thấy bất kỳ loại vấn đề trong các liên kết,  và các đối tượng tham chiếu trong một trang web, CSS Style Sheet.

Để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào, chỉ cần cung cấp các trang web cho W3C Link Checker với các liên kết đến HTML của bạn hoặc tập tin CSS và bấm vào nút "Check". Sau đó nó sẽ tự động làm bằng chứng theo yêu cầu đọc tài liệu và hiển thị bất kỳ lỗi nào trong các tài liệu cho bạn (nếu có).

Trang chủ W3C Link Checker

Nếu bạn là một nhà phát triển web thì bạn nên cố gắng sử dụng các trang web này vì nó không chỉ làm cho trang web của bạn được kiểm tra lỗi miễn phí mà còn cải thiện toàn bộ trang web.

H.T (st)


Liên kết hữu ích