6 tháng cuối năm: Phấn đấu thu ngân sách đạt dự toán 

Cập nhật ngày: 26/06/2022 - 08:29

BTNO - Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 5.733 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán, giảm 3% cùng kỳ; trong đó thu nội địa 4.942 tỷ đồng, đạt 56,7% so dự toán, giảm 4,4% so với cùng kỳ.

Công nhân làm việc tại một công ty dệt trên địab bàn thị xã Trảng Bàng

Thực hiện điều hành chi ngân sách Nhà nước hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm; bảo đảm kinh phí thực hiện đúng chế độ, chính sách cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19; các chính sách xã hội, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… Tổng chi ngân sách địa phương là 6.164 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán.

Có 11/16 khoản thu đạt từ 50% trở lên so với dự toán. Có 9/9 huyện, thị xã, thành phó có số thu dạt trên 50% dự toán, trong đó, huyện Dương Minh Châu đạt cao nhất khoảng 98,7%, huyện Châu Thành đạt thấp nhất 61,7%. Chủ yếu do một số khoản thu vượt tiến độ dự toán như thu lệ phí trước bạ 77%; thuế thu nhập cá nhân 94%; thu phí, lộ phí 114,3%; thu tiền thuế đất 120%.

Nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm 2022 là 4.286,7 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 3.778,5 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 508,2 tỷ đồng.  

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phố biến rộng rãi về nội dung các luật, hỗ trợ người nộp thuế, nắm bắt và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thu, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết công việc bảo đảm nhịp nhàng, thông suốt để gia tăng hiệu suất công tác thu và quản lý thuế.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể tình hình thu ngân sách trên địa bàn quản lý từng khoản thu, sắc thuế; tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế thu đạt thấp so dự toán, để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Chỉ đạo và hướng dẫn Chi cục Thuế các khu vực tăng cường công tác quản lý các khoản thu từ sử dụng đất; chú trọng, quản lý thu thuế hộ cá thể kinh doanh, điều tra rà soát khoán lại mức thuế đối với từng trường hợp, nhằm khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách. 

Nhi Trần