BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2009: Chỉ tiêu giải quyết việc làm và dạy nghề chưa đạt kế hoạch

Cập nhật ngày: 29/06/2009 - 02:59

Người lao động tìm hiểu thông tin doanh nghiệp tại Hội chợ việc làm do Sở LĐ-TB&XH tổ chức

Thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, 6 tháng đầu năm 2009, chỉ mới giải quyết việc làm cho 7.617 lao động, đạt 38,08 so với kế hoạch năm (20.000 lao động).

Trong đó, Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm triển khai cho vay 55 dự án với tổng số tiền là 8,881 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 1.927 lao động, đạt 50,5% kế hoạch năm.

Về dạy nghề, đã tổ chức đào tạo cho 7.692 người, đạt 35,78% kế hoạch năm (21.500). Trong đó, có 1.698 người theo học tại các trường trung cấp nghề.

Thực tế, việc giải quyết việc làm và dạy nghề trong thời gian qua ở Tây Ninh gặp khá nhiều khó khăn do việc nghiên cứu, đề xuất, chỉnh sửa, bổ sung các văn bản pháp luật về Lao động – thương binh và Xã hội đối với Trung ương và tỉnh còn chậm, nhất là lĩnh vực quản lý Nhà nước về dạy nghề, chính sách, chế độ thu hút lao động vào làm việc các khu, cụm công nghiệp; chế độ hỗ trợ tiền học nghề cho đối tượng xã hội còn quá thấp so với yêu cầu. Mặc khác, vẫn chưa khắc phục được việc gắn dạy nghề với việc làm, thị trường lao động; quy mô dạy nghề có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là lao động kỹ thuật phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp; chưa khai thác sàn giao dịch việc làm để tạo điều kiện thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, ngành LĐ-TB & XH đã đề ra phương hướng đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình việc làm 2006 – 2010, thường xuyên nắm thông tin tình hình cắt giảm lao động trong các doanh nghiệp, đề xuất hỗ trợ tạo việc làm kịp thời. Nâng cao chất lượng dạy nghề, tăng cường đào tạo giáo viên dạy nghề đảm bảo đủ tiêu chuẩn. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn Dự án nâng cao năng lực dạy nghề (7,370 tỷ đồng), hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hộ nghèo; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện tốt chính sách cho vay đối với học sinh – sinh viên học nghề.

Đ. Hoàng Thái