BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2009: Suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp Tây Ninh

Cập nhật ngày: 20/07/2009 - 06:11

Cây mía Tây Ninh đang phục hồi

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Tây Ninh khoá VII, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 là: chỉ tiêu tăng trưởng GDP, chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp, chỉ tiêu tăng trưởng dịch vụ và kim ngạch xuất nhập khẩu. Riêng chỉ tiêu tăng trưởng nông nghiệp năm 2009 thì vẫn giữ là 6,5%. Điều đó chứng tỏ nền kinh tế của tỉnh có bị tác động suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì bị ảnh hưởng không nhiều.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 6 tháng đầu năm 2009 so với 6 tháng đầu năm 2008, sản xuất nông nghiệp Tây Ninh vẫn có tăng trưởng đáng kể. Giá trị sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm thực hiện được hơn 2.500 tỷ đồng, đạt 44,5% kế hoạch cả năm, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 168.000 ha, bằng 97,4% so với cùng kỳ. Riêng cây mía trồng mới được gần 8.000 ha, tăng gần gấp đôi so với kế hoạch và tăng 2,46 lần so với cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2008-2009 tuy có gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của những cơn mưa trái mùa, nhưng tình hình dịch hại trên cây trồng lại có giảm so với cùng kỳ. Vụ Hè Thu năm nay bước đầu thời tiết thuận lợi cho việc xuống giống của bà con nông dân. Công tác chuyển đổi sản xuất mía từ vùng đất cao xuống vùng đất thấp tiếp tục được tập trung thực hiện nhằm ổn định vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy.

Tình hình chăn nuôi phát triển khá ổn định. Đầu tư chăn nuôi heo, gà công nghiệp, vịt công nghiệp hoặc kết hợp nuôi thuỷ sản theo hướng trang trại tập trung trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng phát triển. Hiện đã có một số doanh nghiệp đang xúc tiến thủ tục đầu tư chăn nuôi quy mô lớn như: vịt công nghiệp 200.000 con/năm, gà công nghiệp từ 90.000-600.000 con/năm…. Một số trang trại chăn nuôi gà, heo đầu tư dạng chuồng kín, có hệ thống lạnh, máng ăn và uống tự động khá hiện đại…đảm bảo an toàn sinh học, vệ sinh môi trường. Khi các dự án đầu tư phát triển chăn nuôi được triển khai thực hiện sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành chăn nuôi, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp. Sở NN và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá hiện trạng chăn nuôi và định hướng phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2010-2020 với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, Viện nghiên cứu, các nhà đầu tư… Hiện nay, ngành đang liên hệ với Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam xây dựng dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực thuỷ sản, trong 6 tháng đầu năm 2009 tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt hơn 3.300 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 1.800 tấn và sản lượng khai thác đạt hơn 1.500 tấn. Sản lượng thuỷ sản khai thác chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng và có chiều hướng ngày càng tăng ổn định do công tác thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng được duy trì thực hiện hàng năm và công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các ngư cụ cấm khai thác được tổ chức thực hiện thường xuyên nhằm tạo điều kiện tái tạo nguồn lợi thuỷ sản. Tuy lĩnh vực thuỷ sản có phát triển nhưng tốc độ thực tế chưa cao do giá thức ăn thuỷ sản tuy giảm so với cùng kỳ, nhưng vẫn còn ở mức cao nên lợi nhuận thu được từ đầu tư nuôi trồng thuỷ sản vẫn chưa cao, chưa hâp dẫn các nhà đầu tư lớn.

Để duy trì phát triển lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ phục vụ sản xuất. Trong công tác khuyến nông, sản xuất và cung ứng giống, trong 6 tháng đầu năm, các chương trình khuyến nông được triển khai tích cực, đạt tiến độ theo yêu cầu. Lĩnh vực bảo vệ thực vật, 6 tháng qua tình hình dịch hại trên các cây trồng còn ở diện hẹp, mức gây hại thấp, ngành hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời, hiệu quả nên ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng của cây trồng. Riêng cây lúa, diện tích bị nhiễm rầy nâu đã giảm mạnh về lượt nhiễm lẫn mức độ hại so với cùng kỳ. Lĩnh vực thú y, trong 6 tháng đầu năm do nỗ lực phòng chống nên các bệnh lở mồm long móng trên gia súc, cúm gia cầm và bệnh heo tai xanh không phát sinh trên địa bàn tỉnh. Các bệnh truyền nhiễm như phó thương hàn, dịch tả heo chỉ xảy ra rải rác và được chặn đứng kịp thời. Riêng về thuỷ lợi, đầu vụ Đông Xuân xuất hiện những cơn mưa lớn trái mùa, tuy có gây thiệt hại cho nông dân, nhưng về nguồn nước rất thuận lợi do hồ tích nước đủ theo cao trình thiết kế, kênh mương được duy tu, bảo dưỡng tốt, đã tưới được khoảng 50.000ha, đạt 100% so với kế hoạch.

Tuy được đánh giá là có cơ sở hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, nhưng để có thể đạt được tốc độ tăng trưởng 6,5% thì trong 6 tháng cuối năm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Hiện Sở đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chăm sóc tốt vụ Hè Thu; bám sát cánh đồng nắm chắc diễn biến tình hình sâu bệnh trên các cây trồng chính để dự báo và hướng dẫn nông dân phòng trị kịp thời Tăng cường công tác kiểm dịch tại gốc, tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm duy; trì công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu biên giới để hạn chế dịch bệnh lây lan...

SƠN TRẦN