BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2009: Tây Ninh khai thác được khoảng 3.300 tấn thuỷ sản

Cập nhật ngày: 22/06/2009 - 08:35

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng thuỷ sản khai thác được trên địa bàn toàn tỉnh ước thực hiện được 3.300 tấn, đạt 39,1% so với kế hoạch cả năm. Trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước khai thác được khoảng 1.800 tấn, đạt 36,5% so với kế hoạch cả năm; sản lượng thuỷ sản tự nhiên ước khai thác được 1.500 tấn, đạt khoảng 43% kế hoạch cả năm. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng được thu hoạch từ diện tích năm 2008 chuyển sang và sản lượng thuỷ sản tự nhiên khai thác chủ yếu trong hồ Dầu Tiếng.

Đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng

Nhìn chung, sản lượng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh khai thác 6 tháng đầu năm 2009 có chiều hướng tăng ổn định do Nhà nước đầu tư thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng trong nhiều năm qua. Song song đó, công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc sử dụng các ngư cụ cấm khai thác được tổ chức thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện tái tạo nguồn lợi thuỷ sản trong hồ. Sở NN và PTNT cũng đã trình UBND tỉnh kế hoạch đấu thầu thả cá giống vào hồ Dầu Tiếng (khoảng 1,37 triệu con cá giống các loại). Đồng thời Sở cũng tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành có liên quan về Dự thảo quy định thu phí khai thác thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng; thống kê, cấp giấy xác nhận (hoặc giấy chứng nhận) đăng ký tàu cá cho ngư dân trên địa bàn tỉnh. Sở cũng đã tiến hành đã kiểm tra tiến độ, hiệu quả các đê bao tiểu vùng kết hợp nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện, thị.

Từ năm 2009, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Chi cục Thuỷ sản TP.HCM ký hợp đồng kiểm dịch thuỷ sản, kiểm tra ngoại quan tình hình lưu hành xuất khẩu thuỷ sản giữa hai địa phương tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Sở cũng phối hợp với các huyện trong tỉnh nắm tình hình triển khai thực hiện 5 dự án xây dựng nhà máy chế biến và nuôi cá tra xuất khẩu với diện tích dự kiến 451 ha. Ngoài ra, Sở còn phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết tình trạng ô nhiễm sông Vàm Cỏ Đông (khu vực huyện Châu Thành) làm chết cá lăng nuôi bè của ngư dân để có biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản vẫn còn bị hạn chế do giá thức ăn thuỷ sản tuy giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao khiến cho việc đầu tư nuôi trồng thuỷ sản chưa thể mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

S.T