BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2010: Nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực

Cập nhật ngày: 26/06/2010 - 05:26

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6.2010, UBND tỉnh nhận định, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, 3 khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao hơn mức tăng của cùng kỳ (CK) năm 2009. Cơ cấu GDP, ngành nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ là 27,2% – 27,6% - 45,2% trong khi kế hoạch năm 2010 là 27,5% - 28% - 44,5%.

Trong đó, giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp là 2.667 tỷ đồng (giá 94), đạt 45,2% kế hoạch (KH) năm, tăng 6,1% so CK. Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân – Hè Thu thực hiện 175.571 ha, tăng 4,4% so CK. Tổng đàn heo tăng 8,6% so CK; gia cầm tăng 16,4% so CK. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 500 ha, tăng 66,7% so CK năm 2009. Chuẩn bị kế hoạch trồng rừng năm 2010, các cơ sở thuộc dự án 661 đã thiết kế trồng rừng với diện tích 619,7 ha, đạt 88,5% so với KH. Tuy nhiên, số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng xảy ra 186 vụ, tăng 11,4% so CK; cháy rừng xảy ra 13 vụ với diện tích 14,11ha (CK 2009: 1 vụ, 0,08ha).

Năm 2010, có 1,66 triệu lượt người đến tham quan Hội Xuân Núi Bà

Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 3.498,6 tỷ đồng, đạt 45,5% KH năm, tăng 13,4% so CK. Trong đó, khu vực Nhà nước tăng 57%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 8,8%, khu vực dân doanh tăng 3% so CK. Giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp tăng khá như sản xuất khoáng phi kim loại (tăng 66,3%), sản xuất sản phẩm từ kim loại (tăng 56,6%), sản xuất sản phẩm bằng da, giả da (tăng 26,5%), sản xuất và phân phối điện – gas (tăng 17%), dệt may (tăng 16,6%)… so với CK. Lưới điện tiếp tục được đầu tư, đưa số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,1%.

Giá trị các ngành dịch vụ là 4.138,6 tỷ đồng, đạt 43,6% KH năm, tăng 10,6%, đóng góp mức tăng tập trung chủ yếu ở các ngành thương nghiệp, khách sạn nhà hàng, vận tải, thông tin liên lạc… So CK, doanh thu du lịch tăng 13%, khách lưu trú tăng 13,3%; khách tham quan khu du lịch núi Bà 1,66 triệu lượt người, tăng 8,5%. Khối lượng vận chuyển hàng hoá tăng 3,2%, khối lượng vận chuyển hành khách tương đương CK, mật độ điện thoại đạt 107 máy/100 dân.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6.2010 so với tháng 12.2009 tăng 4,4%. Trong đó, nhóm thực phẩm tăng 7,5%.

Kim ngạch xuất khẩu thực hiện 349,5 triệu USD, đạt 53,8% KH, tăng 30% so CK. Kim ngạch nhập khẩu thực hiện 216,3 triệu USD, đạt 67,6% KH, tăng 41,9% so CK.

NHÃ HUYÊN