BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2012: Vì sao thu thuế nội địa đạt thấp?

Cập nhật ngày: 07/07/2012 - 04:55

(BTN)- Năm 2012, Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá VIII giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 4.500 tỷ đồng- tăng hơn năm trước 1.500 tỷ đồng. Trong đó riêng phần thu thuế nội địa được giao là 3.200 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 300 tỷ đồng và thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước là 1.000 tỷ đồng. Theo đánh giá của Sở Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả đúng theo tiến độ và đảm bảo cân đối nhiệm vụ chi theo dự toán. Tuy nhiên, phần thu thuế nội địa thì lại đạt tỷ lệ thấp hơn so với các nguồn thu khác và thấp hơn tỷ lệ thu ngân sách chung trong 6 tháng đầu năm nay.

Theo Sở Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thực hiện được 2.328,80 tỷ đồng- đạt 51,75% dự toán năm và tăng hơn cùng kỳ 12,45%. Trong đó: thu xuất nhập khẩu thực hiện được 183 tỷ đồng- đạt 61% dự toán thu cả năm; phần thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước thực hiện được 581,9 tỷ đồng- đạt 58,19% dự toán thu cả năm. Riêng phần thu nội địa, trong 6 tháng qua thực hiện được 1.563,89 tỷ đồng- chỉ đạt có 48,87% dự toán thu cả năm 2012.

Ngành giày da giảm hơn 10% giá trị sản xuất trong 6 tháng qua

Theo Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, sau 6 tháng, trong 14 khoản thu có 1 khoản hoàn thành vượt dự toán thu cả năm. Đó là khoản thu khác ngân sách- 6 tháng đầu năm thu được 84,15 tỷ đồng- đạt 106,52% dự toán năm và tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Đồng thời có 7 khoản thu đạt khá- trên 50% dự toán cả năm là: thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương- đạt 68,25% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương- đạt 53,65%; thu thuế sử dụng đất nông nghiệp- đạt 70,27%; thu thuế thu nhập cá nhân- đạt 54,67%; thu phí và lệ phí- đạt 59,85%; thu tiền cho thuê mặt đất- đạt 59,07% và thu tại xã- đạt 85,81%. Còn trong 6 khoản thu đạt dưới 50% còn lại có 4 khoản thu đạt trên 40% và 2 khoản thu đạt rất thấp là: thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp- chỉ đạt có 18,4% dự toán và thu tiền sử dụng đất- chỉ đạt có 21,75% dự toán thu cả năm. Do có khá nhiều khoản thu đạt thấp- trong đó có khoản thu đạt rất thấp nên tổng thu nội địa trong 6 tháng đầu năm so với dự toán HĐND tỉnh giao chỉ đạt có 48,78%.

Vì sao trong 6 tháng đầu năm thu nội địa đạt thấp? Theo Cục Thuế tỉnh, trong những tháng đầu năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do sức mua giảm, lượng hàng hoá tồn kho lớn. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã có 155 doanh nghiệp ngưng hoạt động, trong đó có hơn 90 doanh nghiệp giải thể, cộng thêm tình hình giá cả một số mặt hàng giảm mạnh… đã ảnh hưởng đến một số nguồn thu.

Đặc biệt, thực hiện tinh thần Thông tư số 42/2012/BTC của Bộ Tài chính và Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, ngành Thuế tiếp tục thực hiện gia hạn, giảm thuế nên càng thêm ảnh hưởng đến nguồn thu. Cụ thể, thực hiện gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế GTGT của tháng 4, tháng 5 và tháng 6.2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ước tính là gần 250 tỷ đồng- trong đó khối doanh nghiệp dân doanh chiếm đến gần 220 tỷ đồng. Thực hiện giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến nông- lâm- thuỷ sản… ước tính khoảng gần 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, do trong thời gian qua Tây Ninh đang triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nên khoản thu này cũng bị ảnh hưởng và đạt rất thấp. Cục trưởng Cục Thuế cho biết cụ thể là khi chưa triển khai thực hiện giãn, giảm thuế, mỗi tháng trên địa bàn tỉnh thực hiện thu bình quân được khoảng 250 tỷ đồng, nhưng sau khi triển khai chỉ thu được có khoảng 160 tỷ đồng. Chính do những nguyên nhân khách quan như vậy đã ảnh hưởng lớn đến tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng qua.

Tuy nhiên, quan điểm của ngành Thuế là chỉ tiêu thu nội địa được tỉnh giao, dù có nhiều khó khăn nhưng phải cố gắng hoàn thành. Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế sẽ tập trung tăng thu ở một số lĩnh vực còn tiềm năng- đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Ngành Thuế sẽ thành lập nhiều đoàn kiểm tra để tiến hành khảo sát các doanh nghiệp, trong đó tập trung vào việc sử dụng đất đai. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp đã chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang làm nhà xưởng nhưng không thông báo ngành chức năng nhằm mục đích tránh thuế. Đồng thời ngành Thuế kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương tích cực phối hợp chặc chẽ với ngành Thuế triển khai công tác thu thuế, tăng cường công tác quản lý các nguồn thu và cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2012 theo dự toán được giao.

Sơn Trần