BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm 2013: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2.500 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 19/06/2013 - 05:41
HTML clipboard

Kinh tế suy giảm, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. (Ảnh: thu hoạch lúa ở xã Trí Bình, huyện Châu Thành)

(BTNO) - Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 2.523,500 tỷ đồng - đạt 48,53% dự toán, tăng 14,37% cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa gần 1.518 tỷ đồng - đạt 42,58% dự toán, tăng 3,73% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 180 tỷ đồng - đạt 39,56% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ; các nguồn thu được để lại chi quản lý qua NSNN 825,600 tỷ đồng - đạt 69,97% dự toán, tăng 48,48% so cùng kỳ.

Về thu nội địa, có 03/13 khoản thu đạt khá cao (trên 60%) so dự toán, gồm: thu tiền thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Có 04/13 khoản thu đạt trên mức trung bình (trên 50%) so với dự toán, gồm: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thu phí và lệ phí, thu khác ngân sách đạt 54,50% dự toán, giảm 60,04% so với cùng kỳ.

Mặc dù tình hình thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2013 chưa đạt tiến độ dự toán, nhưng đó là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh kinh tế không thuận lợi như hiện nay.

UBND tỉnh đánh giá, nguyên nhân chủ yếu một số khoản thu đạt thấp so dự toán là do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong tình hình kinh tế suy giảm, giá cả không ổn định, sản lượng tiêu thụ giảm, giá bán thấp so với dự toán đầu năm. Mặt khác, do thực hiện gia hạn nộp thuế 6 tháng đối với thuế giá trị gia tăng phát sinh tháng 1, 2, 3 năm 2013 và thuế thu nhập doanh nghiệp quí I/2013 cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tổng số thuế được gia hạn là 111,362 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là 85,889 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là 25,473 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến số nộp ngân sách của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh, đây là lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dự toán thu NSNN.

Thuế bảo vệ môi trường đạt 35,71% so dự toán, giảm 19,26% so cùng kỳ một phần là do số thuế phát sinh kê khai tháng 12.2012 đã nộp trong năm 2012 là 10,5 tỷ đồng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 39,56% so dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ là do kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của các dự án đầu tư giảm vì hầu hết các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nên không có nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị. Mặt khác, việc tăng thuế suất nhập khẩu ưu đãi của mặt hàng củ mì từ 5% lên 10% cũng ảnh hưởng làm giảm đáng kể đến số thu thuế nhập xuất nhập khẩu, do thuế suất tăng lên đa số các doanh nghiệp chuyển sang nhập khẩu có C/O (form D) để được hưởng thuế suất 0% hoặc chuyển sang loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để không phải chịu thuế…

Cũng theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, để hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2013 do HĐND tỉnh giao, nhiệm vụ thu 6 tháng cuối năm là phải thu 2.676,500 tỷ đồng, luỹ kế thu cả năm là 5.200 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.

HY UYÊN