6 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh

Cập nhật ngày: 08/07/2014 - 06:45

Công nhân lao động ở một công ty dệt may. Ảnh minh hoạ

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt  26.545 tỷ đồng, tăng 20,24% so cùng kỳ (theo giá hiện hành). Hầu hết các ngành đều tăng giá trị sản xuất, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng chủ yếu hơn 93%, tăng 13,7%.

Giá trị sản xuất khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.319 tỷ đồng, giảm 6,11% SCK; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 12.563 tỷ đồng, tăng 14,26%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11.663 tỷ đồng, tăng 35,43% SCK.

Các ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng cao SCK năm trước như: hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải tái chế phế liệu (tăng 37,28%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 33,94%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 32,16%); công nghiệp dệt (tăng 4,62%).

Nguyên nhân tích cực khiến giá trị sản xuất một số ngành công nghiệp chính tăng SCK chủ yếu là do ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Đồng thời, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vừa đi vào hoạt động từ cuối năm 2013 và đầu năm 2014 (chủ yếu trong lĩnh vực dệt và sơ chế da...).

Hoàng Thi


Liên kết hữu ích