6 tháng đầu năm 2015: Kinh tế phát triển ổn định trên nhiều lĩnh vực

Cập nhật ngày: 22/07/2015 - 06:00

Sản xuất nông nghiệp, ngành trồng trọt vẫn còn không ít khó khăn do giá một số nông sản thường xuyên biến động nhưng vẫn có xu hướng phát triển, nhất là các gia trại, trang trại chăn nuôi gia cầm ngày càng mở rộng quy mô. Nhờ đó, ngành Nông nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng khá ổn định.

Về cơ bản, hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đều phát triển thuận lợi, duy trì mức độ tăng trưởng khá cao.

Thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài tuy có số dự án thấp hơn so với cùng kỳ (SCK), nhưng nhờ các dự án có quy mô lớn đi vào hoạt động và sản xuất ổn định, nhiều dự án tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nên đã góp phần tăng cao giá trị sản xuất.

Công nhân làm việc ở nhà máy sản xuất vỏ xe cao cấp Sailun (KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu).

Giá cả thị trường tương đối ổn định, có tăng nhẹ do tác động của việc điều chỉnh tăng giá điện và giá xăng, dầu.

Các dự án sản xuất công nghiệp lớn thuộc khu vực FDI được đưa vào sản xuất gần đây bắt đầu hoạt động ổn định. Sức mua thị trường đang dần phục hồi, tổng mức bán lẻ, doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn đều tăng khá. Hầu hết giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng trưởng với nhịp độ giữ mức bằng hoặc cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt 20.734 tỷ đồng, tăng 9,42% SCK. Trong đó, khu vực nông-lâm-thủy sản tăng 4,92%, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 14,05%, khu vực dịch vụ tăng 8,23% SCK năm trước.

Về giá trị sản xuất nông nghiệp, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh ước đạt 10.653 tỷ đồng, tăng 4,94% SCK. Trong đó, ngành trồng trọt đạt 8.842 tỷ đồng, tăng 4,36%; ngành chăn nuôi đạt 1.421 tỷ đồng, tăng 7,56% và ngành dịch vụ đạt 391 tỷ đồng, tăng 8,97% SCK.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 tăng 14,16% SCK. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng qua đạt hơn 22 ngàn tỷ đồng, tăng 14,25% SCK năm trước. Xét theo loại hình kinh tế, khu vực nhà nước chiếm tỉ trọng thấp nhất (7,8%), tăng chỉ 2,35%; kế đến khu vực ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 43,37%, tăng 10,02%; khu vực đầu tư nước ngoài chiếm cao nhất 48,83%, tăng 21,37% SCK.

 Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm có tốc độ tăng khá. Các ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước, như: Sản xuất lương thực thực phẩm, dệt may, sơ chế da, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại và kim loại.

Nguyên nhân tăng chủ yếu là do năm nay có một số doanh nghiệp đã ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu, mặt khác cũng có nhiều doanh nghiệp FDI đi vào hoạt động ổn định từ giữa năm 2014.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu đạt 1.136 triệu USD, tăng 24,03% SCK. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh như hàng dệt may, giày dép, hạt điều nhân. Riêng cao su ước đạt 97 triệu USD, tăng 46,28% về giá trị và cũng tăng 83,99% về lượng SCK.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu 6 tháng trên địa bàn tỉnh đạt 766 triệu USD, tăng 26,49% SCK.

Hoàng Thi