BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: Đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh ước thực hiện gần 3.900 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 24/06/2010 - 05:12

(BTNO) - Theo Sở KH- ĐT, 6 tháng đầu năm 2010, đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh tăng 15,6% so với cùng kỳ (CK), chiếm tỷ trọng 27% GDP, ước thực hiện 3.885,7 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư phát triển từ khu vực Nhà nước xấp xỉ CK, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư; khu vực dân doanh tăng 23,4% so CK, chiếm 34,3% tổng vốn đầu tư; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,5%, chiếm 45,2% tổng vốn đầu tư.

Thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản (XDCB) do địa phương quản lý, ước giá trị khối lượng thực hiện là 588,772 tỷ đồng, đạt 57,93% so với KH năm 2010 (1.016,355 tỷ đồng), ước giải ngân được 507,649 tỷ đồng, đạt 49,95% KH, bằng 2,5 lần so với CK.

Tính đến ngày 15.6.2010, thu hút đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn đạt 147,5 triệu USD. Trong đó, có 22 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 83,8 triệu USD, 8 dự án điều chỉnh với vốn tăng 63,7 triệu USD. So CK, bằng 63% về số dự án, tăng 58,5 về vốn đăng ký.

Luỹ kế trên địa bàn tỉnh hiện có 247 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký lên đến 29.210 tỷ đồng, hiện đã có 113 dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện 10.778 tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng vốn đăng ký. Về đầu tư nước ngoài, luỹ kế có 197 dự án với tổng vốn đăng ký 948,278 triệu USD, đã có 146 dự án đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện 537 triệu USD, chiếm 56,6% tổng cốn đăng ký.

Cũng theo Sở KH- ĐT, đã có 237 DN tư nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 1.071 tỷ đồng, so với CK giảm 8,1% về số DN, bằng 2,1 lần về vốn đăng ký. Luỹ kế trên địa bàn tỉnh số DN của tư nhân là 2.750 DN với tổng vốn đăng ký 12.321,5 tỷ đồng.

NHÃ HUYÊN