BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: GDP tăng 10% so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 24/06/2010 - 05:13

(BTNO) - Ngày 24.6, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt cùng với các Phó chủ tịch Nguyễn Thảo, Nguyễn Thị Giảm và Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6.2010 nhằm thảo luận, xem xét thông qua 6 nội dung do các Sở Nội vụ, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, VH-TT&DL và Thanh tra tỉnh trình.

Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt cùng với các Phó chủ tịch Nguyễn Thảo, Nguyễn Thị Giảm và Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì phiên họp.

6 nội dung được các thành viên UBND tỉnh xem xét gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, An ninh – Quốc phòng 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010; Báo cáo tình hình thực hiện Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định 92 của Chính phủ; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chế độ dinh dưỡng đối với VĐV, HLV thể thao áp dụng ở địa phương; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2010.

Trong phiên họp sáng 24.6, các thành viên UBND tỉnh, đại diện các ngành và các ban HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, An ninh – Quốc phòng do Sở KH-ĐT trình. Theo báo cáo, trong 6 tháng qua, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP, giá 94) tăng 10% so với cùng kỳ. Đóng góp vào tốc độ tăng trưởng, ngành dịch vụ chiếm 4,7%, công nghiệp – xây dựng 3,6%, ngành nông – lâm – ngư nghiệp 1,7%. Cơ cấu GDP, ngành nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ là 27,2% – 27,6% - 45,2% trong khi kế hoạch năm 2010 là 27,5% - 28% - 44,5%, cho thấy những tín hiệu đầy lạc quan.

Sở KH- ĐT nhận định, tình hình kinh tế - xã của tỉnh trong 6 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực, 3 khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng cao hơn mức tăng của cùng kỳ năm 2009. Trong đầu tư XDCB, ước khối lượng thực hiện được gần 589 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch, tăng 83,3% so cùng kỳ…

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tây Ninh Nguyễn Tiến Phúc phát biểu tại phiên họp

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế như diện tích rừng bị cháy, số vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng tăng so với cùng kỳ (186 vụ, tăng 11,4% so CK). Việc triển khai các dự án trung tâm thương mại của tỉnh, dù các ngành chưa năng đã ráo riết đôn đốc nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa thực hiện như đã cam kết. Công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã tuy hoàn thành nhưng thực hiện chậm so với kế hoạch đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ ở cấp huyện và tỉnh. Quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác tài nguyên còn có mặt hạn chế, chưa lựa chọn được phương án xử lý có hiệu quả tình trạng lục bình trên sông Vàm Cỏ…

  Đặng Hoàng Thái