BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: Gò Dầu tiết kiệm cho ngân sách 470 triệu đồng trong XDCB

Cập nhật ngày: 15/07/2013 - 06:11

Nâng cấp, sửa chữa hương lộ 1 từ xã Phước Đông đến thị trấn Gò Dầu

(BTNO) - Theo UBND huyện Gò Dầu, 6 tháng đầu năm 2013, UBND huyện phê duyệt quyết toán 16 công trình xây dựng cơ bản, tiết kiệm cho ngân sách 470 triệu đồng. Các công trình năm 2011 về trước huyện cũng đã quyết toán xong.  

Tổng kế hoạch vốn năm 2013 của huyện Gò Dầu là 84,888 tỷ đồng. Trong đó vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu theo kế hoạch là 66,068 tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách huyện là 18,82 tỷ đồng. Ước khối lượng thực hiện trong 6 tháng đầu năm là 52,185 tỷ đồng - đạt 61,48% kế hoạch năm (KH); vốn cấp 43,218 tỷ đồng, đạt 50,91% KH. Trong đó vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu ước khối lượng thực hiện là 36,77 tỷ đồng, đạt 55,65% KH; vốn cấp 30,698 tỷ đồng , đạt 46,46% KH. Vốn cân đối ngân sách huyện uớc khối lượng thực hiện 15,415 tỷ đồng, đạt 81,91% KH; vốn cấp 12,52 tỷ đồng, đạt 66,52% KH.

Đầu tư xây dựng trường học mới ở Gò Dầu

Tuy nhiên, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB trong 6 tháng qua ở Gò Dầu còn những mặt làm chưa được. Tỷ lệ giải ngân vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu còn thấp. Huyện chưa triển khai thi công 3 danh mục công trình, gồm láng nhựa đường số 18 và số 37 xã Phước Trạch; nâng cấp, cải tạo đường Lê Văn Thới... Đối với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011- 2015, huyện Gò Dầu lập danh sách 10 danh mục trường chuẩn, nhưng đến nay tỉnh mới ghi vốn 2 trường. Huyện đã thực hiện chuẩn bị đầu tư trình tỉnh ghi vốn 3 trường, nhưng đến nay chưa được ghi vốn. Như vậy từ nay đến cuối năm 2015, huyện gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch xây dựng 10 trường đạt chuẩn.

D.H