BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: Thu NSNN đạt trên 66% dự toán năm

Cập nhật ngày: 27/06/2010 - 05:55

(BTNO) - 6 tháng đầu năm 2010, tổng thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh 1.457,978 tỷ đồng, đạt 66,09% dự toán năm và tăng 50,28 so với cùng kỳ (CK), trong đó khoản thu nội địa 909,477 tỷ đồng, đạt 61,87% dự toán năm, tăng 49,64% so CK.

  Sở Tài chính cho biết, có một khoản thu vượt mức dự toán được giao là thu tại xã, đạt 107,34% dự toán, tăng 33,51% so CK; 3 khoản thu đạt kết quả cao trên 70% là thu từ DNNN địa phương, thu phí – lệ phí, thu tiền cho thuê mặt đất – mặt nước; 8 kết quả thu đạt kết quả khá, đạt từ 50% – 70% là thu từ DNNN trung ương, thu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thuế TNCN, thu tiền sử dụng đất, thu phí xăng dầu, thu khác ngân sách…

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 34,90% dự toán, giảm 23,13% so với CK

Đối với ngân sách huyện, thị (về thu nội địa); tất cả 9 huyện, thị đều thu đạt trên 50% dự toán và tăng so CK, trong đó cao nhất là Tân Biên 68,75%, kế đến Bến Cầu 61,40%, Thị xã 60,66%...

Tuy nhiên, vẫn còn 3 khoản thu đạt thấp dưới 50% là thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp và thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Theo Sở Tài chính, việc thu thuế nhà đất (đạt 48,27%), thuế sử dụng đất nông nghiệp (đạt 34,90%) đạt thấp là do đơn vị được giao nhiệm vụ thu của huyện, thị chưa tích cực đôn đốc thu nợ đọng để nộp kịp thời vào ngân sách. Còn việc thu tiền thuê nhà và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước đạt thấp (đạt 22,90%) do các hộ gia đình thuê nhà chưa nộp tiền ngay mà chờ nộp vào cuối năm 2010.

Bên cạnh đó, tuy kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng so với năm trước nhưng số thu nộp ngân sách về thuế XNK, VAT hàng nhập khẩu lại giảm do hàng hoá nhập khẩu chủ yếu là gia công xuất khẩu, nhập sản xuất xuất khẩu, tạm nhập – tái xuất, hàng nhập khẩu vào khu phi thuế quan và hàng hoá là nông sản nhập khẩu từ Campuchia được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 0%. Từ đó làm ảnh hưởng đến số thu nộp ngân sách, chỉ đạt 46,79% dự toán năm, giảm 4,58% so CK.

NHÃ HUYÊN