BAOTAYNINH.VN trên Google News

6 tháng đầu năm: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ và dịch vụ xã hội tăng 7,2%

Cập nhật ngày: 30/06/2009 - 03:06

Theo báo cáo của Cục Thống kê Tây Ninh, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội 6 tháng đầu năm 2009 tăng 7,2% (cùng kỳ năm 2008 tăng 25,5%). Chính sách kích cầu của Chính phủ đã phát huy tác dụng, sức mua tăng trưởng nhanh trong từng quý (tổng mức quý 1/2009 tăng 4%, đến quý 2/2009 tăng 9,5% so cùng kỳ năm trước). Trong tất cả các thành phần kinh tế, kinh tế cá thể đóng góp tăng trưởng chủ yếu, không những chiếm tỷ trọng lớn (66%) trong tổng mức, đồng thời tăng trưởng cao 19%; kinh tế có vốn ĐTNN tuy tăng trưởng rất cao 258% nhưng tỷ trọng trong tổng mức rất thấp 0,5%; kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng 29,6% trong tổng mức, giảm 2,3%; kinh tế nhà nước tỷ trọng thấp 4,2%, giảm 43% so cùng kỳ.

Tất cả các ngành kinh doanh đều có mức tăng trưởng so 6 tháng đầu năm 2008: thương nghiệp tăng 5,6%; khách sạn, nhà hàng tăng 18,4%; du lịch lữ hành tăng 37% và dịch vụ tăng 10,5%. Trong 7,2% tăng trưởng, ngành thương nghiệp đóng góp cao nhất 4,9%, khách sạn nhà hàng 2%, còn lại du lịch lữ hành và dịch vụ 03%.

Xuất khẩu 6 tháng đầu năm thực hiện 297 triệu USD tăng 6,8% so cùng kỳ 2008, kinh tế có vốn ĐTNN xuất khẩu tăng 17%; kinh tế nhà nước, kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân giảm từ 0,2% đến 21,4%. Nhập khẩu 156,5 triệu USD giảm 12% so cùng kỳ 2008. Tất cả các thành phần kinh tế đều có mức xuất khẩu giảm; giảm từ 6,5% đến 27% gồm có kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn ĐTNN, kinh tế cá thể; kinh tế nhà nước giảm cao nhất 72%.

KHÁNH LINH


 
Liên kết hữu ích