6 tháng đầu năm: Vốn huy động đạt mức tăng trưởng khá cao 

Cập nhật ngày: 26/06/2022 - 08:29

BTNO - 6 tháng đầu năm 2022, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt công tác huy động vốn; tăng cường quảng bá, chăm sóc khách hàng và triển khai nhiều sản phẩm huy động vốn phù hợp.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng Agribank Tây Ninh

Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng ước đạt 59.963 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm và tăng 19,4% so với cùng kỳ; trong đó vốn huy động trên 12 tháng ước đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 3,1% so đầu năm và chiếm 9,8% tổng nguồn vốn huy động.

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn duy trì ổn định mức lãi suất cho vay, tích cực tiếp cận, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn; dư nợ tín dụng trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh, tổng dư nợ cho vay ước đạt 82.795 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm và tăng 14,7% so với cùng kỳ; nợ xấu chiếm 0,43% tổng dư nợ.

Đến 15.5.2022, dư nợ gốc được cơ cấu lại nợ và miễn, giảm lãi là 115 tỷ đồng, với 1.177 khách hàng; dư nợ cho vay mới với lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường là 10.715 tỷ đồng với 15.241 khách hàng, trong đó có 296 doanh nghiệp với dư nợ 6.842 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 119.084 khách hàng với dư nợ 738 tỷ đồng; luỹ kế đến nay là 1.170 tỷ đồng với 275.087 khách hàng; thực hiện cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ đến 31.5.2022 là 78,3 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp với 10.523 lao động.

Nhi Trần