BAOTAYNINH.VN trên Google News

61,96% người dân TP.Tây Ninh tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 14/03/2015 - 06:24

Hai phường có tỷ lệ người tham gia BHYT đạt gần 100% là phường II với 99,02% và phường III với 97,01%. Các xã, phường còn lại có tỷ lệ người tham gia trên 50%, chỉ có 2 địa phương dưới 50% là phường Hiệp Ninh 44,55% và phường Ninh Thạnh 42,96%.

Người dân đến giao dịch tại Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Theo bà Lưu Thị Kiên- Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Tây Ninh, hiện nay, qua nhiều kênh thông tin, người dân thành phố cũng đã nắm được những quy định mới trong việc tham gia BHYT.

Được biết, ngoài các mức giảm trừ theo số người tham gia theo quy định của Luật, thì Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ những đối tượng khó khăn. Hiện có tới 13 nhóm đối tượng được cấp thẻ miễn phí như trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, thân nhân người có công, cán bộ xã, phường nghỉ hưu…

Ngoài ra còn có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ một phần như người cận nghèo được hỗ trợ 70% tiền mua thẻ; hỗ trợ 50% cho đối tượng học sinh, sinh viên; 30% cho hộ nông, ngư, diêm dân có mức thu nhập trung bình. Riêng ở Tây Ninh đã có chính sách hỗ trợ 30% tiền mua thẻ đối với người cận nghèo. Như vậy, người cận nghèo cũng đã được hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ BHYT.

Cần nhận thức rằng, bản chất của bảo hiểm xã hội không phải quỹ tương trợ, mà đó là cơ chế tài chính để chia sẻ rủi ro giữa cộng đồng những người tham gia. Luật BHYT hướng đến một trong những mục tiêu lớn là tiến tới BHYT toàn dân, nhằm giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm mức chi trả của người dân, bảo đảm vấn đề an sinh xã hội.

Xuân Vũ


 
Liên kết hữu ích