Thời Sự - Chính trị   Nhân sự mới

61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử

 

61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử