BAOTAYNINH.VN trên Google News

7 tháng đầu năm 2010: Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao so cùng kỳ năm ngoái

Cập nhật ngày: 05/08/2010 - 05:09

Cục Thống kê Tây Ninh cho biết, 7 tháng đầu năm 2010 toàn tỉnh đã xuất khẩu đạt kim ngạch 418 triệu USD, tăng 25% so cùng kỳ năm ngoái (tương ứng 7 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu tăng 1,6%). Các thành phần kinh tế đều có mức tăng trưởng so cùng kỳ từ 1,4 đến 26,8%. Đặc biệt khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vị trí chủ đạo xuất khẩu trong 7 tháng qua: Kim ngạch xuất khẩu 322 triệu USD, chiếm 77% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, tăng 26,8% so cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể đạt 96 triệu USD, 3 thành phần kinh tế này chỉ chiếm có 23% tỷ trọng xuất khẩu 7 tháng của tỉnh, đồng thời tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thấp.

Sản xuất giày da xuất khẩu

Giá trị xuất khẩu 6 mặt hàng chủ yếu đều tăng từ 0,1 đến 34,7% so cùng kỳ: Tăng từ 0,1 đến 8% gồm có sản phẩm bằng cao su, plastic; hạt điều nhân. Cao su, bột mì, giầy thể thao và hàng dệt may tăng từ 15 đến 35% (giá trị hàng dệt may đạt 153,5 triệu USD, là mặt hàng có tỷ trọng cao nhất trong 6 mặt hàng chủ yếu, chiếm 52%, tăng 35% so cùng kỳ).

 Giá trị nhập khẩu 7 tháng đạt 262 triệu USD (xuất siêu 156 triệu USD), tăng 36% so cùng kỳ năm trước. Nhập chủ yếu kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đạt 231 triệu USD (chiếm tỷ trọng 88% tổng giá trị nhập), tăng 44% so cùng kỳ năm ngoái. Giá trị nhập khẩu của các thành phần kinh tế còn lại so với cùng kỳ năm ngoái đều giảm: Kinh tế nhà nước giảm 52%; kinh tế tư nhân giảm 4% và kinh tế cá thể giảm 12%. Giá trị nhập các mặt hàng chủ yếu: Cao su tăng 56%, hạt điều nguyên liệu tăng 31%, nguyên phụ liệu tăng 100%, máy móc thiết bị tăng 87%, gỗ cao su giảm 47%. Khối lượng mặt hàng nhập chủ yếu: Hạt điều nhân tăng trên 4%; cao su và gỗ cao su giảm từ 4 đến 36%...

V.D.Q