BAOTAYNINH.VN trên Google News

7 tháng và tháng 7.2009: Tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Cập nhật ngày: 25/07/2009 - 06:18

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7.2009 tăng 0,68% so tháng trước (tương ứng tháng 7.2008 tăng 0,65%). Trong đó nhóm lương thực tăng nhẹ 0,22%; nhóm thực phẩm tăng với chỉ số tăng cao hơn 0,49% (giá tăng chủ yếu các mặt hàng: trứng, thuỷ sản tươi sống, nhóm quả tươi tăng từ 1,1 đến 4,2%... do chi phí đánh bắt, chi phí vận chuyển khi giá xăng dầu tăng). Ngược lại các nhóm hàng thịt gia súc, gia cầm tươi sống đều có chỉ số giảm từ 0,2 đến 3,7%, do nhu cầu tiêu dùng giảm khi dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến phức tạp, nhóm rau tươi, khô và chế biến tháng này giảm nhẹ 0,68% sau khi tăng mạnh 0,61% so tháng trước.

Hầu hết các nhóm hàng phi lương thực, thực phẩm đều có chỉ số giá tăng so tháng trước: thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,52%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,69% do giá dầu hoả tăng 9,5%, giá gas đun tăng 8,75%, đặc biệt nhóm giao thông, bưu chính viễn thông tăng 3,2% (chủ yếu giá xăng dầu các loại tăng 7,34%), các nhóm còn lại tăng nhẹ từ 0,1 đến 0,4% so tháng trước.

Trong 7 tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,16% (7 tháng đầu năm 2008 tăng 23,06%), bình quân 1 tháng tăng 0,6% (bình quân 1 tháng 2008 tăng 3%). Tất cả các nhóm hàng chủ yếu 7 tháng đều tăng từ 1,02 đến 13% (trong đó nhóm hàng có chỉ số giá tăng cao: đồ uống và thuốc lá 7,6%; nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng 9,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình 8,1%; hàng hoá và dịch vụ khác 13%)… Chỉ số giá vàng tháng 7 giảm 1,05% so tháng trước, 7 tháng tăng 21,68%, bình quân 1 tháng tăng 2,85% (tương ứng 2008 tăng 2,65%). Chỉ số giá USD tháng 7 tăng 0,94% so tháng trước, 7 tháng tăng 8,29%, bình quân 1 tháng tăng 1,15% (tương ứng 2008 tăng 1,05%).

V.D.Q