8 tháng: 15.942 lao động được giải quyết việc làm

Cập nhật ngày: 27/08/2014 - 09:10

Công nhân làm việc tại Công ty Can Sports Việt Nam (huyện Dương Minh Châu). Ảnh minh hoạ

Tính từ đầu năm đến nay, ngành đã đào tạo mới được 14.221 lao động, đạt 66,14% so với kế hoạch năm, chủ yếu là đào tạo nghề dưới 3 tháng. Trong đó, đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn đã thực hiện được 152 lớp với 4.760 học viên, đạt 79,72% so kế hoạch.

Trong tháng 8.2014, ngành LĐTB-XH cũng đã giải quyết việc làm cho 1.692 lao động. Luỹ kế, từ đầu năm đến nay đã có 15.942 lao động được giải quyết việc làm, đạt 79,71% kế hoạch năm.

Trong đó, thu hút lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, kinh tế trang trại và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được 14.257 lao động.

Đã xét duyệt 128 dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 12.159 triệu đồng, tạo việc làm cho 1.619 lao động.

Trong tháng đã đưa được 12 lao động đi xuất khẩu ở thị trường ngoài nước; luỹ kế 8 tháng đã đưa 66 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, trong đó thị trường Đài Loan có 45 lao động, Nhật Bản 13 lao động, Malaysia 5 lao động, Hàn Quốc 1 lao động và Ả Rập Saudi 2 lao động.

Hoa Lư