8 tháng đầu năm 2009: Tổng thu ngân sách đạt 65%

Cập nhật ngày: 28/08/2009 - 07:35

Thu phí xăng dầu vượt dự toán năm 26%, tăng 138,6% so cùng kỳ

Theo tin tổng hợp từ Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh: Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2009, đạt 65% dự toán và tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước. Trong đó thu nội địa chiếm 63% trong tổng thu và tăng 7,5% so cùng kỳ, thu từ công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 5,2%; thu phí xăng dầu vượt dự toán năm 26%, tăng 138,6% so cùng kỳ (chủ yếu tăng do cơ chế chính sách tăng giá thu phí mặt hàng xăng dầu); thuế thu nghập cá nhân tăng 56,7%.

Do tác động ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, không hiệu quả trong những tháng đầu năm, vì vậy một số nguồn thu từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài so dự toán cả năm đạt thấp và giảm mạnh so cùng kỳ năm trước: thu từ doanh nghiệp Nhà nước chỉ đạt 39% so dự toán và bằng 12,4% so cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 21,5% so cùng kỳ, ngoài ra có một số huyện, thị  thu ngân sách 8 tháng qua đạt thấp so dự toán và so cùng kỳ.

Trong 8 tháng mặc dù kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá nhưng mức tăng thấp hơn so cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng mức thu ngân sách thực hiện tăng hơn so 8 tháng 2008.

Phát huy kết quả đạt đuợc, ngành Thuế đã và đang có nhiều biện pháp, phấn đấu cuối năm 2009 thực hiện thu đạt và vượt dự toán và tăng so cùng kỳ ở tất cả các nguồn thu và các huyện, thị.

Tổng chi 8 tháng thực hiện  bằng 60% dự toán chi cả năm và tăng 39% so cùng kỳ năm trước. Trong đó chi đầu tư phát triển tăng mạnh, tăng 212 tỷ đồng, tương ứng tăng 192%; chi thường xuyên tăng gần 13% so cùng kỳ năm trước.

V.D.Q