BAOTAYNINH.VN trên Google News

8 tháng đầu năm: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,2% so với tháng trước

Cập nhật ngày: 27/08/2010 - 11:13

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, giá trị sản xuất (GTSX) công nghiệp toàn tỉnh (giá cố định 1994) tháng 8.2010 tăng 5,2% so tháng trước. Các thành phần kinh tế đều có GTSX công nghiệp tăng: Kinh tế nhà nước tăng 3,5% (chủ yếu do Nhà máy đường Nước Trong đã bắt đầu vào vụ sản xuất, sản lượng đường sản xuất đạt 2,5 ngàn tấn). Khu vực ngoài quốc doanh tăng 4,1% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (VĐTNN) tăng 7%.

Trong tháng 8, sản lượng bột mì đạt 33 ngàn tấn, tăng 12,4%. Một số ngành công nghiệp khác của tỉnh có mức tăng khá như: Ngành dệt may; sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng từ 7 đến 8,5%; ngành sản xuất sản phẩm từ cao su, chế biến gỗ và sơ chế da tăng từ 2,2 đến 4,6%; ngành còn lại đạt xấp xỉ và tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước. Riêng ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại giảm 7,7%, giảm chủ yếu do Nhà máy xi măng Fico giảm 9,7% sản lượng do bắt đầu vào mùa mưa, nhu cầu xây dựng giảm.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2010, GTSX công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 4.808 tỷ đồng, tăng 15,1% so cùng kỳ. Trong đó kinh tế nhà nước đạt 967 tỷ đồng, tăng 51% (riêng Nhà máy xi măng Fico đạt 480 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so cùng kỳ); kinh tế có VĐTNN đạt 2.063 tỷ đồng, tăng 7,6% (trong đó GTSX Khu Công nghiệp Trảng Bàng đạt 1.506 tỷ đồng, chiếm 73% giá trị sản xuất khu vực có VĐTNN và tăng 116% so cùng kỳ); khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 9,7%.

V.D.Q