8 tháng năm 2009: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 24/08/2009 - 06:12

Theo báo cáo của Cục Thống kê Tây Ninh: giá trị sản xuất (GTSX) công nghiệp (giá cố định 1994) ước thực hiện tháng 8.2009 đạt 583 tỷ đồng, tăng 13% so tháng trước. Tất cả các thành phần kinh tế đều có mức tăng trưởng: trong tháng 7 nhà máy xi măng Fico ngưng hoạt động gần 20 ngày để sửa lò, tháng 8 hoạt động trở lại bình thường, sản xuất clinker tháng 8 ước đạt 94.000 tấn, tăng hơn 3 lần so tháng 7, do đó GTSX ngành sản xuất phi kim loại đạt trên 90 tỷ đồng, tăng 79% so tháng 7, đưa GTSX công nghiệp khu vực nhà nước đạt 94 tỷ đồng, tăng 62% so tháng 7. Khu vực ngoài quốc doanh đạt trên 226 tỷ đồng, tăng 11% (do một số cơ sở sản xuất bột củ mì bắt đầu hoạt động trở lại, sản phẩm tăng 13,3% so tháng trước, đưa GTSX ngành lương thực thực phẩm và đồ uống tăng 25% so tháng trước). Từ tháng 7.2009, có thêm 3 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất, GTSX thành phần kinh tế này đạt 264 tỷ đồng, tăng 3,4% so tháng 7.

Nhà máy Xi măng Fico Tây Ninh.

8 tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh duy trì, phát triển khả quan. GTSX đạt 4.236 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ và tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2008 (8 tháng/2008 tăng 11,23% so 8 tháng/ 2007). Các khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá, đặc biệt khu vực nhà nước GTSX tăng 46,3% so 8 tháng/ 2008, tăng với tốc độ nhanh và cao như vậy do nhà máy xi măng Fico 8 tháng đóng góp quan trọng với giá trị 173 tỷ đồng, bằng 29% GTSX khu vực kinh tế nhà nước. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng khá cao 16%, chiếm tỷ trọng lớn trong GTSX ngành công nghiệp (41%), đồng thời cũng là khu vực đóng góp cao trong tăng trưởng chung ngành công nghiệp (đóng góp 6,6% trong 16% tăng trưởng ngành công nghiệp). Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 9% (riêng Khu Công nghiệp Trảng Bàng tăng 24%).

Cũng trong 8 tháng, các ngành công nghiệp chủ yếu phần lớn đều có mức tăng trưởng khá cao: ngành dệt may tăng 68%; ngành điện tăng 20,4%; đặc biệt ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại tăng 142%... Riêng ngành sản xuất lương thực, thực phẩm, là ngành có giá trị lớn nhất trong ngành công nghiệp giảm 2,4% so cùng kỳ, nguyên nhân chính do ngành mía đường thiếu nguyên liệu chế biến, GTSX chỉ bằng 78% so cùng kỳ, bước sang vụ mía đường 2009-2010, diện tích mía trồng mới năm nay tăng gần 30% so năm trước, GTSX ngành mía đường trong những tháng cuối năm nay có nhiều tín hiệu khả quan.

V.D.Q