BAOTAYNINH.VN trên Google News

8 tháng năm 2011: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 26%

Cập nhật ngày: 28/08/2011 - 10:57

Theo Sở Công thương, trong tháng 8, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 743 tỷ 860 triệu đồng; tăng 4,64% so tháng trước. Trong đó, dệt may đạt 146,891 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 47,44%.

Sản xuất thực phẩm và đồ uống đạt 172.975 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 39,01% do Nhà máy đường Nước Trong đã vào vụ chế biến sớm hơn cùng kỳ.

Các doanh nghiệp trong ngành này thực hiện được nhiều hợp đồng sản xuất hơn so với cùng kỳ. Sơ chế da đạt 34.710 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 38,99%. Sản xuất thực phẩm và đồ uống đạt 172.975 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 39,01% (do Nhà máy đường Nước Trong đã vào vụ chế biến sớm hơn cùng kỳ). Sản xuất sản phẩm cao su đạt 75.517 triệu đồng, so cùng kỳ tăng 5,23%...

Tính cả 8 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Ninh đạt 6.070 tỷ đồng; so cùng kỳ tăng 26,07%; so kế hoạch năm đạt 61,69%. Cả 3 khu vực kinh tế đều tăng trưởng so cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nước có mức tăng trưởng cao (53,35%).

HOÀNG THI

 


 
Liên kết hữu ích