8 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng hiện là Bí thư Tỉnh ủy

 

Đây là 8 trong tổng số 20 Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu tại ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII, tháng 1/2016.

8 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng hiện là Bí thư Tỉnh ủy

Nguồn VOV