Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

82 xã nông thôn tỉnh Tây Ninh: Chỉ có 16,33% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật ngày: 16/12/2011 - 12:40

(BTNO) – Theo kết quả khảo sát 82 xã nông thôn trên địa bàn tỉnh, đến nay mạng lưới trường, lớp ngành học mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp đã được quy hoạch và phát triển theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và xã hội hoá giáo dục. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới tỉnh, xét theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, tiêu chí 5 về trường học vẫn chưa đạt.

Học sinh vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa rất cần sự quan tâm của xã hội

Hiện ở 82 xã nông thôn trên toàn tỉnh có 117 trường mầm non nhưng đạt chuẩn quốc gia chỉ mới có 20 trường- tỷ lệ 17,09%; 281 trường tiểu học, đạt chuẩn quốc gia 42 trường – tỷ lệ 14,9% và 106 trường THCS, đạt chuẩn quốc gia 18 trường – tỷ lệ 17%. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non – mẫu giáo, tiểu học, THCS) có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia là 16,33%.

Thực hiện Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012, Tây Ninh được trung ương hỗ trợ đầu tư 2.662 phòng học và 64 nhà công vụ cho giáo viên. Trong thời qua, ngành GD-ĐT đã triển khai xây dựng 1.435 phòng học, trong đó đã hoàn thành 1.096 phòng, đang thi công và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 365 phòng học.

Dự thảo Chương trình xây dựng NTM mới giai đoạn 2010 – 2020 của UBND tỉnh cho biết, cần 1.009 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu hoàn thiện hệ thống các công trình phụ vụ việc chuẩn hoá về giáo dục trên địa bàn xã. Dự kiến, việc xây dựng trường học theo tiêu chí NTM được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2011 – 2015, hoàn thiện cơ sở vật chất cho 24 trường mầm non – mẫu giáo, 63 trường tiểu học, 21 trường THCS; Giai đoạn 2016 – 2020, hoàn thiện cơ sở vật chất cho 19 trường mầm non – mẫu giáo, 43 trường tiểu học, 14 trường THCS.

Theo đó, đến năm 2020, Tây Ninh sẽ có 50% số xã có 100% trường học các cấp (mầm non – mẫu giáo, tiểu học, THCS) đạt chuẩn quốc gia.

HY UYÊN

 


 
Liên kết hữu ích