9 quyền của CSGT theo quy định mới

 

Theo Thông tư 65 của Bộ Công an, có hiệu lực từ 5.8, CSGT được huy động phương tiện giao thông, kiểm soát hoạt động vận tải đường bộ...

9 quyền của CSGT theo quy định mới

Nguồn VNE