BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng đầu năm 2009: Tình hình lao động, việc làm ổn định nhưng còn hạn chế

Cập nhật ngày: 07/10/2009 - 05:55

Tây Ninh đang thiếu lao động có tay nghề cao và lao động kỹ thuật.

Bà Trần Thị Ngọc Thu – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 9 vụ đình công với 4.122 lao động tham gia, giảm đáng kể về số vụ đình công và số nguời tham gia so với cùng kỳ năm trước (65 vụ). Tuy số vụ đình công giảm nhưng cũng đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Đến tháng 9, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đã có 12 doanh nghiệp cắt giảm 2.244 công nhân. Tuy nhiên, do nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp khá cao nên số lao động bị cắt giảm vẫn tìm được việc làm ngay sau khi rời chỗ làm cũ. Ngoài ra, có gần 2.000 lao động mới tìm được việc làm ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở LĐTB&XH cho biết, hiện công tác quản lý Nhà nước của Sở còn một số vướng mắc như: Tỉnh còn chậm nghiên cứu, đề xuất chỉnh sửa, bổ sung các văn bản pháp luật về lao động, thương binh và xã hội để kiến nghị Trung ương điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, nhất là lĩnh vực quản lý Nhà nuớc về dạy nghề; chính sách, chế độ thu hút lao động vào làm việc ở các khu, cụm công nghiệp; chế độ hỗ trợ tiền học nghề cho đối tượng xã hội còn quá thấp so với yêu cầu; chế độ xử phạt, biện pháp chế tài những doanh nghiệp vi phạm và tái phạm Luật Lao động “chưa đủ liều” để buộc các doanh nghiệp phải chấp hành tốt pháp luật; việc đình công không đúng luật còn phổ biến trong các khu cụm công nghiệp…

Ngoài ra, việc thực hiện công tác giải quyết việc làm, dạy nghề chưa đạt kết quả cao; chưa khắc phục được việc “gắn” dạy nghề với việc làm, với thị trường lao động; quy mô dạy nghề có tăng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là lao động kỹ thuật phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp; chỉ tiêu xuất khẩu lao động đạt thấp, chưa khai thác sàn giao dịch việc làm để tạo điều kiện thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh.

“Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan là những nguyên nhân chủ quan gây nên tình trạng trên như: một bộ phận cán bộ còn hạn chế về nhận thức và năng lực nhưng một số địa phương chưa quan tâm đúng mức về đội ngũ cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội; công tác tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến chính sách, pháp luật còn yếu và chưa thương xuyên; công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ…” - lãnh đạo Sở LĐTB&XH nhận định.

Trong 9 tháng qua, Thanh tra Sở LĐTB&XH phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, BHXH tỉnh và Công an tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực thi Luật Lao động năm 2009 tại 20 doanh nghiệp. Qua đó, đoàn thanh tra liên ngành phát hiện 14 doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật trong sử dụng lao động vào sản xuất kinh doanh, lập biên bản phạt vi phạm hành chính 14 doanh nghiệp này số tiền 242,5 triệu đồng và buộc phải khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

HOÀNG THI