BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng đầu năm 2009: Tổng thu ngân sách đạt 74% dự toán, tăng 8,6% so cùng kỳ

Cập nhật ngày: 29/09/2009 - 06:07

Thu phí xăng dầu tăng 135,4% so cùng kỳ.

Năm 2009 dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh là 2.034 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.325 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 195 tỷ đồng… Dự toán chi ngân sách địa phương là 2.347 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương là 1.680,8 tỷ đồng; chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên 81,3 tỷ đồng…

Mới đây, ông Nguyễn Xuân Hồng – Giám đốc Sở Tài chính cho biết, kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh là 1.496,8 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán cả năm, tăng 8,6% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 940,5 tỷ đồng, đạt gần 71% dự toán, tăng 6,6% so cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 114,6 tỷ đồng, đạt gần 58,8% dự toán, giảm gần 20% so cùng kỳ; các nguồn thu để lại chi quản lý qua NSNN thực hiện được 441,6 tỷ đồng, đạt 85,9% dự toán, tăng 25% so cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương là 1.534 tỷ đồng, đạt gần 65,4% dự toán, tăng 31,23% so cùng kỳ. Trong đó, các khoản chi cân đối ngân sách gần 1.249,5 tỷ đồng, đạt 74,3% dự toán năm, tăng gần 19% so cùng kỳ; chi đầu tư phát triển 243,2 tỷ, đạt 75,7% dự toán, tăng 69% so cùng kỳ; chi chương trình mục tiêu quốc gia và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng gần 35 tỷ đồng, đạt gần 43% dự toán, tăng gần 19% so cùng kỳ; chi thường xuyên gần 994,5 tỷ đồng…

Như vậy, từ đầu năm đến nay, có 3 khoản thu vượt dự toán, gồm thu phí xăng dầu (vượt hơn 34% dự toán, tăng 135,4% so cùng kỳ); thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (vượt 58,4% dự toán và tăng 75,3% so cùng kỳ); các khoản thu tại xã (vượt 26% dự toán và tăng trên 40% so cùng kỳ). Có 5 khoản thu đạt kết quả khá, 4 khoản thu đạt kết quả trung bình và 3 khoản thu đạt kết quả thấp (thu từ doanh nghiệp Nhà nước ở địa phương, lệ phí trước bạ và tiền cho thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước).

Theo đánh giá của Sở Tài chính, có nhiều nguyên nhân tác động đến kết quả thu ngân sách chưa cao: Một số đơn vị kinh tế chủ lực của địa phương có đóng góp số thu lớn cho ngân sách bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới nên hoạt động đạt hiệu quả thấp; giá nguyên, vật liệu dùng để sản xuất nhiều sản phẩm không ổn định; giá tiêu thụ các mặt hàng chủ lực giảm mạnh; thị trường tiêu thụ hàng hoá bị thu hẹp đã tác động đến số phát sinh thu nộp ngân sách của các doanh nghiệp; chính sách miễn, giảm, giãn, gia hạn thuế cũng làm giảm sút số thu nộp ngân sách từ nhiều doanh nghiệp.

Đáng chú ý là thu xuất nhập khẩu đạt thấp so với dự toán là do số thuế từ mặt hàng gỗ cao su nhập khẩu giảm theo lượng gỗ nhập khẩu; một số doanh nghiệp chuyển từ loại hình nhập khẩu kinh doanh sang loại hình nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hay tạm nhập, tái xuất…

BẢO TÂM