BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng đầu năm 2010: Tích cực giải quyết bao chiếm, diện tích trồng rừng tăng mạnh

Cập nhật ngày: 27/09/2010 - 05:35

Bước sang năm 2010 công tác tuyên truyền, vận động và xử lý tình trạng bao, lấn chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích theo Quyết định 875 của UBND tỉnh tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh hơn. Do đó trong 9 tháng qua, số hộ đăng ký cam kết chấp hành thực hiện Quyết định 875 ở các địa phương có rừng tiếp tục tăng, số hộ tự nguyện phá bỏ cây trồng không đúng mục đích trên đất lâm nghiệp để trồng rừng cũng tăng cùng với diện tích đưa vào thiết kế trồng rừng.

Theo thống kê từ BCĐ 1070, đến nay toàn tỉnh có gần 1.100 hộ đăng ký cam kết chuyển hơn 2.600 ha đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích sang trồng lại rừng. Trong số đó đã có gần 500 hộ tự nguyện chặt bỏ cây trồng sai mục đích trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích là gần 1.100 ha (hơn 470 ha cây cao su, hơn 550 ha cây điều, còn lại là các cây nông nghiệp khác).

Trồng rừng

Hiệu quả của việc kiên quyết xử lý tình trạng bao chiếm đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích đã thể hiện rõ nét nhất qua công tác trồng mới rừng. Từ khi chuyển sang thực hiện Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ (gọi tắt là Chương trình 661) vào năm 1999 thì công tác trồng mới rừng ở Tây Ninh luôn gặp khó khăn và diện tích trồng mới rừng ở Tây Ninh mỗi năm một giảm. Những năm đầu kế hoạch trồng mới rừng do ngành chức năng đề ra là 1.000 ha, nhưng không đạt được, sau giảm dần xuống còn 700 ha/năm và mấy năm gần đây chỉ còn trên dưới 100 ha/năm. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến nay diện tích trồng mới rừng thực hiện được tăng gấp nhiều lần so với những năm trước đây.

Bước sang năm 2010, kế hoạch trồng mới rừng được thống nhất là 1.000 ha (trong đó trồng mới rừng theo Chương trình 661 là 700 ha và trồng ngoài Chương trình là 300 ha). Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì riêng Chương trình 661, đến nay các dự án rừng đã thực hiện trồng mới rừng được 817 ha- vượt kế hoạch trồng mới rừng cả năm 2010 là 17% và tăng hơn cùng kỳ trên 50%. Tuy nhiên, do diện tích trồng mới rừng thuộc diện ngoài Chương trình 661 triển khai chậm nên kéo theo tổng diện tích trồng rừng đến nay chưa đạt kế hoạch cả năm. Cụ thể, kế hoạch trồng mới rừng ngoài Chương trình 661 là 300 ha, nhưng đến nay chỉ mới thực hiện được 125 ha- chỉ đạt 42% kế hoạch năm. Nếu tính chung, đến nay Tây Ninh đã trồng mới được 942 ha- đạt hơn 94% kế hoạch năm, tăng hơn 40% diện tích so cùng kỳ năm trước. Đây là năm thứ 2 trong 10 năm qua Tây Ninh thực hiện trồng mới rừng đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, vụ trồng rừng năm nay vẫn còn một hạn chế lớn- đó là tình trạng thiếu cây giống vẫn tiếp diễn. Theo ngành chức năng thì ngay từ đầu vụ các đơn vị đã chủ động chuẩn bị cây giống, nhưng do tình hình thời tiết không thuận lợi khiến cây giống phát triển không tốt. Đồng thời năm 2009, cây rừng trồng cuối vụ chết nhiều, phải trồng giặm nên tốn nhiều cây giống.

ST