BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng đầu năm: Gần 17.000 lao động tìm được việc làm

Cập nhật ngày: 01/10/2009 - 04:23

Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), từ đầu năm đến nay, đã có 16.816 lao động tìm được việc làm.

Trong đó, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm triển khai cho vay 40 dự án với số tiền trên 4,2 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 430 lao động. Như vậy, hiện toàn tỉnh đã cho vay 116 dự án với số tiền trên 21,5 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 4.256 lao động. Tuy nhiên, lượng người đi hợp tác lao động ở nước ngoài trong 9 tháng qua rất hạn chế, chỉ có 88 người, đạt 12,57% kế hoạch năm (700 người).

Trên 4,2 tỷ đồng với 40 dự án thuộc Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm đã được triển khai trong 9 tháng đầu năm.

Đến cuối tháng 9, toàn tỉnh có 2.513 doanh nghiệp với 88.432 lao động. Trong đó, có 52 doanh nghiệp nhà nước với 13.459 lao động; 132 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 43.981 lao động; 2.236 doanh nghiệp dân doanh với 29.166 lao động.

Trong 9 tháng đã có 15.825 người được đào tạo nghề (trung cấp, sơ cấp và dạy nghề cho lao động nông thôn).

DU THI