BAOTAYNINH.VN trên Google News

9 tháng đầu năm: Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện hơn 9.400 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 22/09/2013 - 06:02

Theo UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp (giá 94) thực hiện 9.428,8 tỷ đồng - đạt 66,8% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

(BTNO)– Theo UBND tỉnh, 9 tháng đầu năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp (giá 94) thực hiện 9.428,8 tỷ đồng - đạt 66,8% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước tăng 14,4%, khu vực dân doanh tăng 11%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 10,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Một số ngành công nghiệp có giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ: Dệt may (+45%), sơ chế da (+44,3%), sản xuất giường tủ bàn ghế (+11,6%), ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại (+10,5%, trong đó nhà máy xi măng Fico +2,6%), sản xuất lương thực thực phẩm (+7,6%, trong đó 3 nhà máy đường tăng 28,8%); sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic (+6,5%), riêng sản xuất sản phẩm từ kim loại giảm (-30,6%).

Công nhân Công ty Cơ khí Tây Ninh trong giờ làm việc

9 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh cũng đã tiết kiệm được 23,5 triệu kWh điện; đã triển khai tuyên truyền tiêu chí số 4 về điện nông thôn ở 17 xã điểm trên địa bàn tỉnh. Hiện đã có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí số 4.

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2013 của UBND tỉnh cho biết, tính đến ngày 15.9, thu hút mới đầu tư trong và ngoài nước tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế đạt 318,64 triệu USD và 312,88 tỷ đồng. Bao gồm: cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 15 dự án (13 dự án đầu tư nước ngoài, 02 dự án đầu tư trong nước) với vốn đăng ký 266,8 triệu USD và 52 tỷ đồng; tăng vốn: 13 lượt dự án (06 dự án đầu tư nước ngoài, 07 dự án đầu tư trong nước) với số vốn là 51,84 triệu USD và 260,88 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2013 toàn tỉnh cũng đã tiết kiệm được 23,5 triệu kWh điện.

Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư 03 dự án (01 dự án đầu tư nước ngoài, 02 dự án đầu tư trong nước), vốn đăng ký 3,5 triệu USD và 63 tỷ đồng.

Luỹ kế, có 240 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký 1.462,6 triệu USD và 11.437,7 tỷ đồng; đã có 154 dự án đi vào hoạt động.

Đã tiến hành rà soát, có chủ trương xoá 02 khu công nghiệp (Gia Bình, Bàu Hai Năm) với diện tích 400ha, điều chỉnh giảm quy mô 01 khu công nghiệp (Thanh Điền) với diện tích giảm 134 ha; xoá 2 cụm công nghiệp (Thạnh Tân, Tân Hà) với diện tích 100,16 ha, điều chỉnh giảm quy mô diện tích 02 cụm công nghiệp (Bến Kéo, Tân Bình) với diện tích giảm 150,12ha. Tính đến nay trên địa bàn có 7 khu công nghiệp với diện tích 3.958,24 ha; 11 cụm công nghiệp với diện tích 902,48ha.

Đ.H.T