9 tháng đầu năm, nông nghiệp Tây Ninh phát triển ổn định

Cập nhật ngày: 25/09/2014 - 05:58

Diện tích cây mì vượt 12,4% so với kế hoạch và tăng 36,4% so cùng kỳ. Trong ảnh: nông dân Châu Thành thu hoạch mì

Tổng diện tích các loại cây trồng hằng năm ước được 224.315 ha, đạt 90,9% so với kế hoạch năm (SKH) và tăng 3,6% SCK. Trong đó cây lúa chiếm đến 126.862 ha, đạt 84,6%  SKH và bằng 96% SCK. Cây mì 50.576 ha, vượt 12,4% SKH và tăng đến 36,4% SCK. Các loại cây trồng khác như bắp, đậu phộng, thuốc lá vàng, mía đều gần bằng SCK.

Tình hình dịch hại trên các loại cây trồng phát sinh giảm SCK. Đa số diện tích bị nhiễm nhẹ, mức hại thấp.

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định. Tổng đàn heo toàn tỉnh 198.249 con, đạt 90,1% SKH và tăng 3,5% SCK; đàn gia cầm 5,3 triệu con, đạt 98,7% SKH, tăng 8,5% SCK (thời điểm điều tra 1.7.2014). Đàn trâu 24,060 con, đạt 96,2% so kế hoạch, bằng 100% SCK; đàn bò 97.626 con, đạt 97,6% SKH và bằng 97,7% SCK (thời điểm điều tra 1.4.2014).

Sở NN-PTNT đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án "Tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020"; tổ chức hội thảo kết quả thực hiện dự án "Điều tra về cơ cấu, biến động quy mô chất lượng, phương thức sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi năm 2014"...

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2014 là 910 ha, đạt 99,2% SKH và tăng 6,2% SCK. Sản lượng con giống 112,4 triệu con, đạt 91,7% SKH và tăng 3,9% SCK. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 9.241 tấn, đạt 66% SKH và tăng 3,8% SCK. Sản lượng khai thác 2.446 tấn, đạt 73,6% SKH và bằng 101,5% SCK.

D.H