9 tháng, giải quyết việc làm hơn 13.600 lao động

Cập nhật ngày: 04/10/2010 - 11:15

(BTNO) - Theo Sở LĐ-TB&XH, 9 tháng đầu năm, Tây Ninh đã giải quyết việc làm cho 13.613 lao động, đạt 61,87% so với kế hoạch (22.000 lao động). Trong đó, có 103 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 51,5% KH. Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm cho vay 199 dự án với hơn 18,6 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 2.210 lao động. Quyết định cho 1.969 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Quy mô dạy nghề có tăng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu

Trong công tác dạy nghề, 9 tháng qua, đã tổ chức đào tạo được 13.830 người, đạt 64,33% so với KH. Hiện đang có 1.083 học sinh đang theo học ở các trường trung cấp nghề. Quy mô dạy nghề có tăng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là lao động kỹ thuật phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp.

Toàn tỉnh có 2.875 doanh nghiệp và hợp tác xã với 92.775 lao động. Trong đó có 50 DN Nhà nước với 13.280 lao động, 140 DN vốn đầu tư nước ngoài với 45.781 lao động, 2.591 DN dân doanh với 30.814 lao động và 94 HTX với 2.900 lao động.

PHƯƠNG LY